Hadis Usulü

2- Sahih-i Muslim: Hadis Usulü Online Oku


2- Sahih-i Muslim:

 

Muslim b. el-Haccac’ın telif ettiği meşhur
kitaptır. Allah’ın rahmeti üzerine olsun. O bu kitabında Rasûlullah
Sallallahu aleyhi vesellem
‘den gelen ve kendisince sahih gördüğü hadisleri
toplamıştır. Nevevî der ki: O bu kitabında son derece ihtiyatlı, oldukça sağlam,
hatadan çekinen ve oldukça bilgiye dayalı bir yol izlemiştir. Böyle bir yolu
ancak çağlar boyunca müstesnâ kişiler bulup ortaya koyabilir.

Birbiriyle münasebeti olan hadisleri bir yerde
toplar, hadisin rivayet yollarını ve lafızlarını bablara göre tertip etmiş
olarak zikreder. Fakat ya kitabının hacminin artacağından, ya da başka bir sebep
dolayısıyla bab başlıkları koymamıştır.

Kitabına bab başlıklarını Sahih’ini
şerhedenlerden birtakım kimseler koymuştur. Başlıkları en güzel koyanlardan
birisi de Nevevî’dir.

Tekrarlarıyla birlikte hadisleri 7275 hadistir.
Tekrarları çıktıktan sonra yaklaşık 4000 hadis kadar ihtiva eder.

İlim adamlarının büyük çoğunluğu ya da hepsi bu
kitabın sıhhat bakımından mertebesinin Sahih-i Buhârî’den sonra geldiğini kabul
etmişlerdir. İkisinin karşılaştırılması sadedinde bir şair şöyle demiştir:

“Bir kesim Buhârî ile Muslim hakkında tartıştı

Benim önümde ve dediler de dediler: Bunlardan
hangisi daha ileridir diye

Dedim ki: Buhârî sıhhat itibariyle daha üstündür

Güzel tasnifi itibariyle de Muslim daha
üstündür.”

İlgili Makaleler