Bazı Mevzu Hadisler Hadis Usulü Online Oku

42823


Bazı Mevzu Hadisler:

 

İslam tarihinde onulmaz yaralar açan,
müslümanların dünya görüşlerini ters yönde etkileyen uydurma hadislere ait
birkaç örnek vermek istiyoruz. Kendisinde Hz. Peygamber adına konuşma yetkisi
görenler bakınız neler söylüyorlar:

“Misvak kullananın fesahati (güzel konuşma
yeteneği) artar.”

“Cenab-ı Hak kızdığı zaman vahyi Arapça; razı
olduğu zaman Farsça indirir.”

“Gül, Hz. Peygamber’in (veya Burak’ın) terinden
yaratılmıştır.”

“Pirinç eğer insan olsaydı halim-selim biri
olurdu.”

“Geceleyin gökte görülen beyazlık göğün
kapısıdır.”

“Ekmek, sofraya gelinceye kadar 360 ustanın
elinden geçer. Bunların ilki Mikail’dir.”

“Bir kimse bir hadis rivayet ederken aksırırsa o
hadis doğrudur.”

“Bir işi gördürmeden evvel hediye vermek ne
güzeldir.”

“Ali’nin yüzüne bakmak ibadettir.”

“Kanadı kesik güvercinler bulundurunuz; zira
onlar çocuklarınızdan cinleri uzaklaştırır.”

“Pazar günü her rekatında Fatiha ve Amene’r-Rasul
okumak suretiyle ve bir selamla 4 rekat namaz kılan kimseye 1000 hac, 1000 umre
ve 1000 gaza sevabı yazılır. Ayrıca her rekatı bir milyon rekata eşit olur.
Kendisiyle cehennem arasına 1000 hendek kazılır.”

“İnsanların en yalancıları boyacılar, dkiciler
ve terzilerdir.”

[1]
         
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 55-56.