Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 2) Cüzler: Hadis Usulü Online Oku

2) Cüzler: Hadis Usulü Online Oku

44131


2) Cüzler:

 

Küçük hacımlı rivayet mahsullerinden olan
cüzler, muhteva olarak birkaç çeşittir:


a)

Bir tek ravinin rivayetlerini ihtiva eder. Mecela Cüz’ü hadisi Ebu Bekir gibi.


b)

Belli bir konudaki hadisleri ihtiva eder. Buhari’nin Cuz’ul-kırae halfe’l-imam’ı
ve “Ref’ul-yedeyn fi’s-salat”ı gibi.


c)

Belli sayıdaki hadisleri ihtiva eder. Erbeun (Kırk Hadis) cüzleri gibi.


d)

Bir hadisin muhtelif senedlerini ihtiva eder.

Cüz adı verilen rivayet mahsulleri sayı olarak
oldukçakabarıktır. Katib Çelebi, Keşfu’z-zunun’da (1/583-590); Kettani de er-risaletu’l-mustatrafe’de
(86-94) bütün bu çeşitlerinebir çok örnek cüz isimleri sıralamaktadırlar.[1] 
[1]

Yazma eserlerde her 10 varak’a bir cüz denildiği bilinmektedir. Tıpkı Kur’an-ı
Kerim’in her 20 sayfası bir cüz kabul edildiği gibi. İsmail Lütfi Çakan,
Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 70.

Önceki İçerikA) Lafzan (Kelimesi Kelimesine Aynen) Rivayet: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikB) Tasnif Devri Rivayet Mahsulleri: Hadis Usulü Online Oku