1) Okuyup Geçme Usulü: Hadis Usulü Online Oku

42469


1) Okuyup Geçme Usulü:

 

Hocanın lugat, hüküm ve rical yönlerine
eğilmeksizin hadisleri okuyup geçmesi demektir.

Bu usul, konunun mütehassısları için geçerlidir.
Mütehassısların hadisi hocadan işitmiş olmalarını sağlar. Açıklamalar ise,
şerhlere havale edilmiş olur. Aslında bu hadisi iyi anlamanın yolu şerh ve
haşiyelerin iyice tetkikidir.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 64.