4) Vasıf (Vasfi) Sünnet: Hadis Usulü Online Oku

46595


4) Vasıf (Vasfi) Sünnet:

 

İki kısımdır.

A) Hılki (Ahlaki) Sıfat:
B) Hulki (Yaratılışla İlgili) Sıfat: