Ana Sayfa Haber Diyanet isleri Baskanligi Yeterlik Sözlü Mülakatına Girecek Adaylar Bunlara Dikkat

Yeterlik Sözlü Mülakatına Girecek Adaylar Bunlara Dikkat

82796

 


Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik Sözlü Mülakat Sınavını bugün açıkladı. Tahmini 35 bin kişinin gireceği “Yeterlik Sözlü Mülakat Sınavı” 25 Mayıs 2012 saat 09.00’da başlayacakTahmini 20 Haziran’a kadar devam edecek.

17 Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Eğitim Merkezi Müdürlüklerine Başlayacak olan “Yeterlik Sözlü Mülakat Sınavı”nda adayların, dikkat etmesi gereken bazı kriteri açıklayacağız.

Komisyon odasına girerken Selam verelim, oturmak için müsade isteyelim.

Erkekler: Mümkün mertebe takım elbiseli olun. Koyu Lacivert takım elbise, ayakkabı ve kemeriniz birbirine uyumlu olsun. Hatta kravatınız bile uyumlu olsun. Çeketiniz 3 düğmeli ise üst düğmesini, 2 düğmeli ise üst düğmesini ilikleyiniz. Oturduğunuz zaman mutlaka düğmelerinizi açınız. Takım elbiseli olamasak bile Din görevlisine yakışan tarzda elbise giymeliyiz.

Bayanlar: Dar kendinizi sıkan ve sıkıntıya sokacak elbiseler asla giymeyiniz.

Giyiminiz ve kuşamınızla din görevlisi ve din gönüllüsü olduğunuzu ispatlayınız. Bunlar + puan ve 65’i 70 yapma puanlarıdır.

Esas 1: Kur’an-ı Kerim-i Yüzünden Okuma (Kur’anla irtibatını kesenler imtihanda başarısız olurlar)

Kur’an-ı Kerim-i yüzünden okuma yaptırılacak. Kur’an-ı Kerim-i yüzünden çok iyi okuyarak komisyonu etkileyebilirsiniz. Kıraati düzgün olmayan sınavda başarı elde edemez. Başarının sırrı burdan geçiyor. Bütün adayların buna çok dikkat etmesi gerekiyor.

Komisyonun en çok üzerinde durduğu konu; Mahreçler, sıfatlar ve Tecvid kaidelerine çok dikkat edilmelidir.

Esas 2: Ezberler rol oynar, DİKKAT!

Bazı sureleri bilmenizda fayda var. Din görevlisi adayı  (Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman, Nebe sureleriyle Duha suresinden Nas suresine kadar) ve duaları ezbere okur.

Biliyorsanız bildiğinizi açıkca söyleyiniz. Bilipte hatırlayamadığınız sureleri, çalışmadım heyecandan unuttum demeyiniz. Mesela: Amme suresi çok kısa olduğundan hocam anımsayamadım ama şu sureleri çok iyi biliyorum isterseniz onları okuyabilirim gibi + puanlar almanın yolunu deneyiniz. Alternatifler sunun.

Bilemediğiniz zaman ağlamayın, heyecanlanmayın ve üzülmeyin. Heyecan mutlaka olacaktır. Komisyon bunu görür gözetir. Sınava girmeden önce bol bol konuşun, burnunuzdan nefes alın, Ciğerlerinizdeki karbondiyoksiti atınız. İmtihandan çıkanlara ne sordular gibi sorular sorarak heyacanınızı üzerinizden atınız.

Komisyonla asla tartışmayınız. Karşılarında ağlamayınız. Ailem için bu sınavı kazanmalıyım, çalışmadım, çalışamadım ve gibi cümleler kurmanız sizin için – puan olarak karşınıza çıkabilir.

İlmihal Bilgisi:

Namaz, Oruç, Zekat, Hac ve Akaid konularında bilgili olmanız yeterli olacaktır. Diyanet İslam İlmihali 2 ciltlik kitaba tekrardan göz atınız.

Hitabet Bilgisi:

Yağmur duası, Cenaze duaları, Nikah duaları, Hutbe Dualarını mutlaka tekrar ediniz. Sert tipli olmayınız, Kendinizi iyi tanıtınız. Güler yüzlü olan + puan alır.

Müezzinler: Ses tonunuzu çok iyi ayarlayınız. Hangi ezanın hangi makamda okunduğunu iyi bilemiz gerekiyor. Kamet getirme işini sıkı tutunuz. Aşr-ı Şerif okuyacağınız zaman kendinizi kontrol ediniz….

Gerekli evrakları yanınıza almayı sakın unutmayınız..

Bütün adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Alemi yaratan rabbimiz yar ve yardımcınız olsun, dualarımız sizlerle…

Lütfen;

1- Sınav yerinde belirtilen tarihte saat 08:30 itibariyle hazır bulununuz.
2- Web sayfası giriş ekranında Sınav Esnasında İbraz Edilmesi İstenilen Belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
Anılan belgeleri ibraz edemeyenler sözlü sınava alınmayacaktır…İmam Hatiplik Yeterlikleri

A.     TEMEL YETERLİKLER 

Alan Yeterlikleri

1.     1. Kur’an’ ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.

2.     Kur’an’dan bazı bölümleri ezbere okur.

3.     Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.

4.     Kur’an mealini kullanır.

5.     Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.

6.     Kur’an’ın ana konularını sıralar.

7.     Kur’an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.

8.     Temel tefsir kaynaklarını sayar.

9.     Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.

10.     Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.

11.     Temel hadis kaynaklarını sayar.

12.     İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.

13.     Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.

14.     Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.

15.     Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.

16.     Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.

17.     Temel fıkıh kavramlarını bilir.

18.     Temel fıkıh kaynaklarını bilir.

19.     Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.

20.     İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.

21.     İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.

22.     Duanın bireye katkılarını açıklar.

23.     Hz. Peygamberin hayatını bilir.

24.     Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.

25.     Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.

26.     Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.

27.     İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar. 

28.     İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.

29.     Din-ahlâk ilişkisini açıklar. 

30     Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.

31     Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.

32.     Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.

33.     Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır.

34.     Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.

35.     Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

Genel Kültür Yeterlikleri

1.     Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.

2.     Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.

3.     Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.

4.     Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.

5.     Din-kültür ilişkisini açıklar.

6.     Din-birey ilişkisini açıklar.

7.     Din-toplum ilişkisini açıklar.

8.     Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.

9.     Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.

10.     Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

Eğitme-Öğretme Yeterlikleri

1.     Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.

2.     Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

3.     Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.

4.     Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar. 

5.     Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.

6.     Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.

7.     Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

8.     Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

9.     Kur’an’ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

10.     Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.

11.     Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.

12.     Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.
13.     Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.

14.     Bilgisayar ve Internet’i etkili kullanır. 

15.     Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.

16.     Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.

17.     Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde kullanır.

18.     Önemli gün ve gecelerde program düzenler.

19     Sorun çözme becerisine sahiptir.

ÖZEL YETERLİKLER

1.     Kur’an’ı, cemaat önünde tecvid üzere okur. 

2.     Dinî özel gün ve gecelerde Kur’an okur.

3.     Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman ve Nebe sureleri ile Duha suresinden Nas suresine kadar ezbere okur.

4.     Kur’an’dan, okunması mutad olan kısımları (mihrabiye/aşr) okur.

5.     Bütün namazları usulüne uygun kıldırır.

6.     Günün anlam ve önemine ve cemaatin ihtiyaçlarına uygun hutbe hazırlar ve sunar.

7.     Gerektiğinde cemaatin ilgi ve ihtiyaçlarına uygun vaaz hazırlar ve sunar.

8.     Cenaze ile ilgili dinî görevleri usulüne uygun yapar.

9.     Namazda okunan kısa sûrelerin anlamlarını bilir.

10.     İlmihal konularını çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, seviyelerine uygun muhteva, yaklaşım ve yöntemlerle öğretir.

11.     Yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.

12.     Cemaatin iman, ibadet ve ahlak konularındaki sorularını cevaplandırır.

13.     Yaz kurslarında öğreticilik yapar. Gerektiğinde müezzinlik yapar. 

 

 

Kur’an Kursu Öğreticiliği Yeterlikleri

A.     TEMEL YETERLİKLER

Alan Yeterlikleri

1.     1. Kur’an’ ı tecvid kurallarına göre yüzünden okur.

2.     Kur’an’dan bazı bölümleri ezbere okur.

3.     Okuduğu ayetlerin anlamlarını bilir.

4.     Kur’an mealini kullanır.

5.     Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.

6.     Kur’an’ın ana konularını sıralar.

7.     Kur’an ve tefsirle ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.

8.     Temel tefsir kaynaklarını sayar.

9.     Tefsirler yardımıyla ayetlerin anlamlarını açıklar.

10.     Hadislerle ilgili temel kavramları bilir.

11.     Temel hadis kaynaklarını sayar.

12.     İman, ibadet ve ahlak konularında yeterli miktarda hadis bilir.

13.     Kullandığı hadislerin anlamlarını bilir.

14.     Hadislerden yararlanmayla ilgili temel ilkeleri bilir.

15.     Hadislerin güncel konularla ilgisini kurar.

16.     Dinî kavramları doğru telaffuz eder ve anlamına uygun açıklar.

17.     Temel fıkıh kavramlarını bilir.

18.     Temel fıkıh kaynaklarını bilir.

19.     Fıkıh kaynaklarından yararlanmayla ilgili ilkeleri bilir.

20.     İman, ibadet ve ahlak ile ilgili temel kavram ilke ve esasları bilir.

21.     İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydalarını açıklar.

22.     Duanın bireye katkılarını açıklar.

23.     Hz. Peygamberin hayatını bilir.

24.     Hz. Peygamberin dindeki konumunu açıklar.

25.     Hz. Peygamberin tutum ve davranışlarından örnekler aktarır.

26.     Görev alanıyla ilgili Hz. Peygamberi modeller.

27.     İslâm tarihi ile ilgili temel kaynakları sıralar.

28.     İlk dönem İslâm tarihindeki olayları sebep ve sonuçlarıyla açıklar.

29.     Din-ahlâk ilişkisini açıklar.

30     Dinî-ahlakî konuları açıklamada nasslarla birlikte aklı ve bilimi kullanır.

31     Dindeki inanç ve yorum farklılıklarını açıklar.

32.     Dinsel anlayış ve uygulama farklılıklarının birer zenginlik olduğunu bilir.

33.     Diğer dinleri temel unsurlarıyla tanır. 

34.     Kültürel mirası dinle bağlantısı açısından açıklar.

35.     Dinin birlik ve beraberliğe olan katkılarını açıklar.

Genel Kültür Yeterlikleri

1.     Cumhuriyetin, demokrasinin ve laikliğin bireye ve topluma sağladığı kazanımları bilir.

2.     Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dinî yapısını tanır.

3.     Din bilimleriyle diğer bilimler arasında gerekli ilişkileri kurar.

4.     Din hizmetlerinin daha etkili yapılabilmesi için insan bilimlerinden yararlanır.

5.     Din-kültür ilişkisini açıklar. 

6.     Din-birey ilişkisini açıklar.

7.     Din-toplum ilişkisini açıklar.

8.     Görevinin gerektirdiği düzeyde yabancı dil bilir.

9.     Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel aktüaliteyi takip eder.

10.     Tarihi ve güncel dinî akım ve oluşumları tanır.

Eğitme-Öğretme Yeterlikleri

1.     Din hizmetleriyle ilgili strateji, yöntem ve teknikleri uygular.

2.     Etkili iletişim ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

3.     Vaaz, hutbe ve ders materyali hazırlar ve geliştirir.

4.     Vaaz ve dersi etkili biçimde sunar.

5.     Yaygın din eğitimi ve öğretimi etkinliklerini planlar ve değerlendirir.

6.     Görevi çerçevesinde Dinî konularda danışmanlık ve rehberlik yapar.

7.     Hitabet ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

8.     Yetişkin eğitiminin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

9.     Kur’an’ı yüzünden okumayı öğretmenin ilke, yöntem ve tekniklerini uygular.

10.     Sure ve dua öğretmenin yöntem ve tekniklerini uygular.

11.     Alanıyla ilgili bilimsel yayınlardan yararlanır.

12.     Din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yeni yaklaşım, yöntem ve tekniklerden yararlanır.

13.     Eğitim teknolojisindeki yeniliklerden yararlanır.

14.     Bilgisayar ve Internet’i etkili kullanır.

15.     Din eğitimi ve öğretimi yapabilmek için, gerekli ortamı düzenler ve etkili bir biçimde yönetir.

16.     Mesleği ile ilgili yeni projeler üretir ve uygular.

17.     Türkçe’yi doğru ve etkili biçimde kullanır.

18.     Önemli gün ve gecelerde program düzenler.

19     Sorun çözme becerisine sahiptir.

ÖZEL YETERLİKLER

1.     İman, ibadet ve ahlak esaslarını açıklar.

2.     Yüzünden ve ezbere Kur’an öğretim tekniklerini bilir ve uygular.

3.     Belli başlı tecvid kurallarını örnekleriyle açıklar ve uygular.

4.     Kur’an okumada öğrencinin yaptığı yanlışlıkları tespit eder.

5.     Bazı sure (Yasin, Mülk, Hucurat, Fetih, Rahman, Nebe sureleriyle Duha suresinden Nas suresine kadar) ve duaları ezbere okur.

6.     Öğrencilerin psikolojik, sosyal, dinî ve ahlakî gelişim özelliklerini tanır.

7.     Konuya uygun öğretim, yöntem ve tekniklerini seçer ve uygular. 

8.     Öğretim programına uygun araç-gereç ve materyalleri hazırlar.

9.     Öğretim amaçlarına uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını belirler.

10.     Günlük, ünite ve yıllık ders planları yapar.

11.     Öğrencileri derse güdüler.

12.     Öğrencilerin bağımsız düşünme becerilerini geliştirir.

13.     Öğrencileri bir sonraki derse hazırlar. 

14.     Öğrencilere rehberlik yaparak olumlu davranmaya yönlendirir.

 

Dinihaberler.com

Önceki İçerikİslami Moda Dergilerinin Amacı Ne?
Sonraki İçerikGörmez:Bu Düzenleme, Devletin ihsanı değil, Milletin talebi