Diyanet isleri Baskanligi

Vekil İmam Olmak Artık Daha Zor

 

Diyanet, açıktan vekil personel alımında, nitelikleri taşımayan adayların alınmasına imkan veren düzenlemeyi değiştirdi. Yeni düzenleme gereğince asıldaki şartları taşımayan adaylar hiçbir surette açıktan vekil olarak alınamayacaktır. Düzenleme, 6 Şubat 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

ESKİ HÜKÜM

(9) Vekaleten atamalarla ilgili olarak, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre boş kadrolardan;

c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, öncelikle atanacağı kadro için asılda aranan şartlar aranır. Asılda aranan şartlara haiz aday bulunamaması durumunda, geçerlilik süresi geçmiş olsa da mesleki yeterlik belgesi bulunanların; bu niteliklere haiz adayın da bulunamaması halinde mesleki yeterlikleri bakımından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.

YENİ HÜKÜM

“c) Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına açıktan vekil olarak atanacaklarda, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar arasından il müftülüğünce yapılacak sınavda başarılı olanların açıktan vekil olarak ataması yapılabilir.”

DEĞERLENDİRME

Diyanet İşleri Başkanlığının önceki düzenlemesi, asılda aranan şartları taşıyan Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bulunamaması halinde, mesleki yeterlik belgelerine göre, bu belgenin de bulunmaması halinde il müftülüğünün yapacağı sınava göre açıktan diyanet personeli alınabileceğini düzenlemişti.

Yeni düzenlemede, atanacağı kadro için asılda aranan şartları haiz adaylar olmaması halinde niteliği taşımayanların alınması uygulamasına son verilmektedir. Yeni düzenlemeye göre, asılda aranan şartlara haiz adaylar, il müftülüklerinde uygulanacak sınava göre açıktan vekil atanabilecektir.

ASILDA ARANAN ŞARTLAR

Madde 9 – (1) Kur’an kursu öğreticiliği giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
b) Yeterlik belgesine sahip olmak,
c) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,
şartları aranır.

Madde 11 – (1) İmam-hatiplik giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
b) Yeterlik belgesine sahip olmak,
c) İmam-hatiplik yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,
şartları aranır.

Madde 13 – (1) Müezzin-kayyımlık giriş sınavına başvurularda ilk defa açıktan alınacaklar için;

a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Yeterlik belgesine sahip olmak,
c) Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz.),
ç) KPSS’den Başkanlıkça belirlenen puanı almış olmak,
şartları aranır.

 

memurlar.net

İlgili Makaleler