Hizmet içi eğitim Kursuna katılan vaiz ve vaizelere sınav sürprizi

40973

 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün imazasını taşıyan bilgide şu ifadelere yer verildi.“Başkanlığımız Taşra teşkilatında münhal bulunan vaiz kadrolarına atamaları yapılan pesonelin vaaz ve irşat hizmetlerinde etkinlik ve verimliliklerini artırmak amacıyla ilgi onayla düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarına katılan vaizlere kurs sonunda sınav yapılması ve kursa katılan her bir kursiyer için değerlendirme formu düzenlenmesi ve bu formun doldurulmak suretiyle Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.Bu itibarla, Eğitim merkezi müdürlüklerince kurulacak bir komisyon marifetiyle; temel ölçme ve değerlendirme ilkeleri çerçevesinde dersin yapısı,kananımları ve öğrenme hedefleri gözönünde bulundurarak her bir dersle ilgili yazılı veya sözlü sınava tabi tutulması ayrıca sınav sonuçları ve değerlendirme notlarının ekte bir sureti yer alan forma işlenmesi hususunda gereğini rica ederim” denildi. Tepkilere sebep olan sınav, mevzuata uygun olduğu için Eğitim merkezleri müdürlükleri bu sınavı yapacak. 

 
ERDİ KARADENİZ / ANKARA