İlahiyat Haber

Yalova İlahiyat Öğretim Üyesi Alımı Yapıyor

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adaylar; http://www.yalova.edu.tr/kategori/12072/personel-daire-baskanligi.aspx adresinde bulunan belge ve formlar kısmındaki öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte yüksek lisans ve doktora belgelerini, kısa özgeçmişlerini, bilimsel çalışmalarını ve 1 adet fotoğrafı kapsayan dört nüsha dosyayı Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranlara 2547 sayılı kanun’un ilgili maddeleri gereğince Üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır.

Not:

* Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. ” Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

* Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’ndan sağlayabilirler.

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DERECESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Tefsir Yardımcı Doçent 3 1 Tefsir alanında Doktora yapmış olmak, Rivayet tefsiri ve kur’an harflerinin delaletleri konularında çalışmaları bulunmak.*

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 5 1 Arapça Sarf ve Nahvine dair çalışmaları bulunmak. *

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 3 1 Hadis alanında Doktora yapmış olmak, XX. Yüzyıl Arap Muhaddisleri konusunda Çalışmaları bulunmak. *

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Hadis Yardımcı Doçent 5 1 Doktorasını hadis alanında yapmış olmak. Modernleşme, Hadis, kelam ve Fıkıh ilişkileri konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri İslam Hukuku Yardımcı Doçent 41 Fıkıh usulü alanında çalışmaları bulunmak. *

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri Kelam Yardımcı Doçent 3 1 Doktorasını kelam alanında yapmış olmak ve klâsik Osmanlı Kelamı Üzerine çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Temel islam Bilimleri İslam Mezhepleri Tarihi Yardımcı Doçent 4 1 Doktorasını kelam veya Mezhepler tarihi alanında yapmış olmak ve Mezhepler tarihi ve modernleşme konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri islam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 Doktorasını islam Felsefesi .ilanında yapmış ve Osmanlı siyaset düşüncesi ve ibni Sina eleştirileri konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri islam Felsefesi Yardımcı Doçent 3 1 Doktorasını islam Felsefesi alanında yapmış ve islâm düşüncesinde retorik ve siyaset konularında çalışmaları bulunmak.

İlahiyat Fakültesi islam Tarihi ve Sanatları Türk İslam Sanalları Yardımcı Doçent 5 1 İlahiyat Fakültesi mezunu olmak, Türk Süsleme ve Hat Sanatları konusunda doktora yapmış ve alanında uluslararası tecrübeye sahip olmak. *

Bu bölümlerde % 100 Arapça vabancı dille eğitim yapılat ağından, adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitimi ve Yabancı Dille Eğitim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, 2/a, b, c sıkkındaki şartları taşımaları gerekmekledir. (http://www.yok.gov.tr/content/view/471/183/lang,tr)

İlgili Makaleler