İlahiyat Haber

Almanyada 5 üniversiteye İslam İlahiyat Merkezi

 

 

Alman üniversiteleri bünyesinde kurulan 5 İlahiyat Merkezi eğitim veriyor. Diplomaları tüm dünyada geçerli olan Frankfurt Gothe Üniversitesi bünyesindeki Enstitü’den mezun olan öğrencilerin tamamı iş buldu.

ALMAN Bilim Konseyi’nin 2010 yılında üniversitelerde İslam İlahiyat bölümlerinin açılması yönündekitavsiyekararını dikkate alan Federal Bilim Bakanlığı beş üniversitede İslam İlahiyat Merkezi kurulmasına karar verdi. 20 milyon Euroya malolan projeye göre Frankfurt, Erlangen-Nürnberg, Münster, Osnabrück ve Tübingen Üniversiteleri bünyesinde İslam İlahiyatı merkezleri oluşturuldu.

Akademik İslam eğitimi

Almanya’da yaşayan göçmenler tarafından kurulan İslami kuruluşlar ve cami dernekleri aracılığıyla verilmeye çalışılan İslam eğitimi, Federal Bilim Bakanlığı’nın harekete geçmesiyle birlikte 5 üniversitede verilmeye başlandı. Tübingen Üniversitesi`nde 2011-2012kışdöneminde öğretime başlayan İslam İlahiyat Fakültesi’nin ardından ülkenin önde gelen üniversiteleri  Frankfurt, Erlangen-Nürnberg, Münster, Osnabrück’de de çalışmalar tamamlanıyor. Alman Bilim Konseyi’nin 2010 yılıtavsiyekararları üzerine kurulacak İlahiyat Merkezlerinde Türk öğretim üyeleri başta olmak üzere İslam ülkelerinden alanında önde gelen isimler ders verecek. İslam İlahiyat Merkezleri’nin sayısının daha da artacağı öğrenildi.

Frankfurt Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ömer Özsoy, İslam ilahiyat merkezlerinde öğretim dilinin Almanca olacağını söyledi. Yabancı hocaların da İngilizce ders vereceğini belirten Prof. Dr. Özsoy, Frankfurt Üniversitesinde halen eğitim veren ve önümüzdeki günlerde Fakülte eğitimine geçmeyi planlayan enstitülere ilişkin STAR’a açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özsoy’un açıklamasından satır başları şöyle:

Alman devletinden 4 milyon Euro

Almanya’da İslam İlahiyatı’nın bir tarihi olmadığıiçin, burada yetişmiş ilahiyatçı da az. Şu anda Frankfurt’ta üç profesör, beşyardımcıdoçent, dört asistan ve iki Arapça okutmanı olmak üzere 14 kişilik bir ekiplehizmetveriyoruz. Tabii bu kadrolu personele ilaveten, her sömester ihtiyaca göre 10 civarında öğretim görevlisi veyamisafirprofesör ders veriyor. Ayrıca Enstitümüzde doktora yapan 15gençmeslekdaşımız var, onlar da kısmen derslere giriyorlar. Almanya şartlarında en büyük ve engüçlüekibe sahip olduğumuzu memnuniyetle ifade edebilirim. Bu yıldan itibaren, Diyanet’in yanı sıra Alman Bilim Bakanlığı’ndan da finans desteği alıyoruz. Bu destek sayesinde kadromuzu 2012yazdöneminekadariki katına çıkarmış olacağız. Alman devletinden 5 yıllığına 4 milyon Euro bütçe almış bulunuyoruz. Başarılı bulunduğumuz takdirde bu destek devam edecek.

Müfredatımızın odağını yoğun bir Arapça eğitimi ve Ulum-i İslamiye teşkil ediyor: Tefsir, hadis, fıkıh, usul-i fıkıh, kelam, siyer, İslam tarihi, İslam felsefesi, tasavvuf ve ahlak gibi. Müfredatımız, Arapça’nın yanı sıra ikinci bir İslam dili olarak Osmanlıca veya Farsçayı öğrenmeyi de öngörüyor. Öğretim dili doğal olarak Almanca; bunun yanı sıra İngilizce ders veren misafirhocalarımız da oluyor zaman zaman. Önümüzdeki yıllarda belki ileri sömesterlerdeki öğrencilerimize seçmeli olarak Arapça, Türkçe ve Farsça dersler verilmesi de mümkün olabilecektir.

Diplomamız tüm dünyada geçerli

Enstitümüzdeöğrencisayımız 400’e yaklaştı. Ayrıca, her sömester kendi öğrencilerimizin dışında bir okadarda, diğer branş öğrencileri derslerimizitakipediyor. Öğrencilerimizin yüzde 70’i Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları. Fas, Pakistan, İran, Mısır, Makedonya, Suriye ve çok az da Alman öğrencimiz var.Kızöğrenciler çoğunlukta. Programlarımızın mezunları diplomalarını Frankfurt Goethe Üniversitesi’nden alıyor. Dolayısıyla, diplomalarımız tüm dünyada geçerli.

Bizden mezun olup da işsiz kalan kimse yok

Bugüne kadarenstitümüzden 30 civarında mezun verdik ve bildiğim kadarıyla hiç biri işsiz değil. İlahiyat mezununa duyulan ihtiyaço kadar büyük ki Almanya’da, dindersi öğretmenliği bir yana, İlahiyat profesörü olmak içinbile ilahiyat diploması şartı koşulmuyor pek çok eyalette. Dolayısıyla bizim mezunlarımız aranan, kapışılan insanlar olacaktır, bundan kuşkum yok. Onlara düşen kendilerini en iyişekilde geliştirmek. 

Prof. Dr. Özsoy’dan çok önemli uyarı

İslam dünyasının entelektüel desteğiyle Almanya’da oluşacak ilahiyat birikiminin orta ve uzun vadede İslam dünyasına geri yansımaları olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İslam İlahiyatı’nı, kullandığıdilve tatbik ettiği yöntemler itibarıyla Almanüniversitesisteminin bünyesine kabul edemeyeceği ikinci sınıf bir faaliyet alanı durumuna düşürecek fakir perspektiflerden de, Alman siyasetinin güvenlik veuyumstratejisine eklemlenmiş, İslam İlahiyatı’nın geleneğine ve kendi mantığına uymayan pragmatik perspektiflerden de özenle kaçınmak gerekir. Ancak, maalesef aktüel gelişmeler, her iki perspektifin de sürece refakat edeceği yönündedir.

Almanya’daki İlahiyat Merkezleri ve hocaları

Frankfurt Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü : Prof. AbdullahTakım, İslam Düşünce Tarihi: Felsefe, Tasavvuf, Ahlak, Prof. Ömer Özsoy, Tefsir, Prof. Mark Chalil Bodenstein, İslam Tarihi, Kültürü ve Toplumları

Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Disiplinlerarası İslam Din Öğretimi Merkezi: Prof. Hary Harun Behr, İslam Din Eğitimi

Münster Üniversitesi İslam Din Eğitimi Kürsüsü; Prof. Mouhanad Khorchide

Osnabrück Üniversitesi Kültürlerarası İslam Araştırmaları Merkezi; Prof. Bülent Uçar, İslam Din Eğitimi, Prof. Rauf Ceylan, İslam Dinbilimi

Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyatı Merkezi; Prof. Omar Hamdan, Tefsir ve Kıraat

İlgili Makaleler