İlahiyat Haber

İlahiyat Mezunlarına İyi Haber

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zorunlu eğitimi 12 yıla çıkara ”4 4 4 kanunu” gereği haftalık ders çizelgesine konulan derslerin hangi öğretmenlerce verileceğini belirledi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esasları ve çizelgeyi yeniden düzenledi. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasının ardından bakanlık, ilkokul ve ortaokullarda okutulacak haftalık ders çizelgesinde değişikliğe gitmişti. Haftalık ders çizelgesinin zorunlu derslerine bazı dersler eklenirken, seçmeli dersler de çeşitlendirildi. Böylece yeni derslerin hangi alanlardan mezun olan öğretmenlerce verilmesinin de belirlenmesi ihtiyacı doğdu.

Yapılan düzenlemeye göre, ortaokulda seçmeli okutulacak Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersini Beden Eğitimi alanında atanacak, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun öğretmenler verecek. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için Bilişim Teknolojileri alanında, bilgisayar öğretmenliği, bilgisayar mühendisliği, bilgi teknolojileri gibi bölümlerden mezun olan öğretmenlerden alım yapılacak.

Fen bilimleri ve Matematik alanında seçmeli okutulacak Çevre Bilimi ile Bilim Uygulamaları derslerini Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü ile Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden mezun öğretmenler anlatacak.

Ortaokulda zorunlu olarak verilecek Fen Bilimleri dersini de Fizik, Kimya, Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini bitiren öğretmenler verecek.

Seçmeli ders olan Matematik Uygulamaları dersine ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümlerinden veya matematik öğretmenliği ile matematik bölümlerinden mezunlar alınacak.

Okuma Becerileri dersi Türkçe öğretmenlerinden

İlköğretim 1-4. sınıf dersleri ise yine Sınıf Öğretmenliği ile Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümlerinden mezun öğretmenlerce verilecek.

Seçmeli derslerden Okuma Becerileri, Yazarlık ve Yazma Becerileri derslerini ise Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinden mezun öğretmenler okutacak.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümleri ile İlahiyat Fakültesi’nden mezun olup Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanındaki öğretmenler yeni konulan seçmeli derslerden Kur’an-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler derslerini anlatacak.

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanında ise İlahiyat Fakültesi’nden mezun öğretmenler Din, Ahlak ve Değerler alanındaki Kur’an-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler dersini verecek.

AA

İlgili Makaleler