Arapça Sarf Kelime Bilgisi

Tasrif Nedir ? Arapça

Tasrif Arapçada bir ismin veya fiilin bir şekilden başka bir şekle dönüşmesidir. Fiillerin tarifi maziden muzariye, muzariden emre vb yollarla olurken İsimlerin tasrifi kelimeleri tesniye, cemi, ismi tasgir, ismi mansub vb yapmakla olur

Örnek

Fiillerin Tasrifi

كتب   Yazdı : Bu fiilin kök / masdar halidir. En yalın ek almamış şeklidir.

يكتب  Yazıyor: Başına muzari eki olan ye harfi gelerek fiile şimdiki zaman anlamı katar. Ve Yektübü şeklinde okunur

yazıyor

اكتب   Yaz: Fiilin muzari halinden türetilir. Emir anlamı katar. Üktüb şeklinde okunur

 

İsimlerin Tasrifi

 كتب Fiil hali en yalın halidir.

  كاتب  Fiil halinden ismi fail yani işi yapan kişi anlamı katan hale türetilir. فاعل kalıbı kullanılarak diğer fiiller de bu kalıba girerek bu anlamı alabilir.

 مكتب   İsmi mekan hali. Bu kalıba giren fiil işin yapıldığı yer anlamına gelir.

 

İlgili Makaleler