Sünnetin Rivâyet Bakımından Çeşitleri Hadis Usulü Online Oku

44113


Sünnetin Rivâyet Bakımından Çeşitleri:

 

Senedinde kopukluk bulunmayan hadisler rivâyet
bakımından üçe ayrılır. Mütevatir, meşhur ve âhad sünnet.