Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online Fihrist

NAKIS FİİLLER GENEL ÖZET 1

 

NAKIS FİİLLER

Nakıs fiil yalnız 6. babdan gelmez.

Birinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَا، يَفْعُو şeklinde olur. دَعَا، يَدْعُو gibi.

İkinci babdan gelen nakıs fiiller فَعَى، يَفْعِى şeklinde olur. حَمَى، يَحْمِى gibi.

Üçüncü babdan gelen nakıs fiiller

Bazen;

فَعَى، يَفْعَى şeklinde olur. رَعَى، يَرْعَى gibi.

Bazen;

فَعَا، يَفْعَى şeklinde olur. صَعَ، يَصْعَى ve ذَحَا، يَذْحَى ve طَهَا، يَطْهَى gibi.

Dördüncü babdan gelen nakıs fiiller فَعِىَ، يَفْعَى şeklinde olur. نَسِىَ، يَنْسَى gibi.

Beşinci babdan gelen nakıs fiiller فَعُوَ، يَفْعُو şeklinde olur. نَهُوَ، يَنْهُو gibi.

MAZİ MALUM

Birinci babda: فَعَا şeklinde bulunur.

İkinci babda: فَعَى şeklinde bulunur.

Üçüncü babda: فَعَا veya فَعَى şeklinde bulunur.

Dördüncü babda: فَعِىَ şeklinde bulunur.

Beşinci babda: فَعُوَ şeklinde bulunur.

Birinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

فَعَوْا

فَعَوَا

فَعَا

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

فَعَوْنَ

فَعَتَا

فَعَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعَوْتُمْ

فَعَوْتُمَا

فَعَوْتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

فَعَوْتُنَّ

فَعَوْتُمَا

فَعَوْتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعَوْنَا

فَعَوْتُ

مُتَكَلِّمٌ

Birinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

دَعَوْا

دَعَوَا

دَعَا

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

دَعَوْنَ

دَعَتَا

دَعَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

دَعَوْتُمْ

دَعَوْتُمَا

دَعَوْتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

دَعَوْتُنَّ

دَعَوْتُمَا

دَعَوْتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

دَعَوْنَا

دَعَوْتُ

مُتَكَلِّمٌ

İkinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

فَعَوْا

فَعَيَا

فَعَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

فَعَيْنَ

فَعَتَا

فَعَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعَيْتُمْ

فَعَيْتُمَا

فَعَيْتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

فَعَيْتُنَّ

فَعَيْتُمَا

فَعَيْتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعَيْنَا

فَعَيْتُ

مُتَكَلِّمٌ

İkinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

حَمَوْا

حَمَيَا

حَمَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

حَمَيْنَ

حَمَتَا

حَمَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

حَمَيْتُمْ

حَمَيْتُمَا

حَمَيْتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

حَمَيْتُنَّ

حَمَيْتُمَا

حَمَيْتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

حَمَيْنَا

حَمَيْتُ

مُتَكَلِّمٌ

Üçüncü babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

رَعَوْا

رَعَيَا

رَعَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

رَعَيْنَ

رَعَتَا

رَعَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

رَعَيْتُمْ

رَعَيْتُمَا

رَعَيْتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

رَعَيْتُنَّ

رَعَيْتُمَا

رَعَيْتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

رَعَيْنَا

رَعَيْتُ

مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

فَعُوا

فَعِيَا

فَعِىَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

فَعِينَ

فَعِيَتَا

فَعِيَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعِيتُمْ

فَعِيتُمَا

فَعِيتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

فَعِيتُنَّ

فَعِيتُمَا

فَعِيتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعِينَا

فَعِيتُ

مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

نَسُوا

نَسِيَا

نَسِىَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

نَسِينَ

نَسِيَتَا

نَسِيَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَسِيتُمْ

نَسِيتُمَا

نَسِيتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

نَسِيتُنَّ

نَسِيتُمَا

نَسِيتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَسِينَا

نَسِيتُ

مُتَكَلِّمٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

فَعُوا

فَعُوَا

فَعُوَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

فَعُونَ

فَعُوَتَا

فَعُوَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعُوتُمْ

فَعُوتُمَا

فَعُوتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

فَعُوتُنَّ

فَعُوتُمَا

فَعُوتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فَعُونَا

فَعُوتُ

مُتَكَلِّمٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

نَهُوا

نَهُوَا

نَهُوَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

نَهُونَ

نَهُوَتَا

نَهُوَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَهُوتُمْ

نَهُوتُمَا

نَهُوتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

نَهُوتُنَّ

نَهُوتُمَا

نَهُوتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَهُونَا

نَهُوتُ

مُتَكَلِّمٌ

MAZİ MEÇHUL

Mazi Meçhul yalnız bir şekli vardır ki, o da فُعِىَ şeklindedir. دُعِىَ، حُمِىَ، رُعِىَ، نُسِىَ gibi.

Mazi Meçhul:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

فُعُوا

فُعِيَا

فُعِىَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

فُعِينَ

فُعِيَتَا

فُعِيَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فُعِيتُمْ

فُعِيتُمَا

فُعِيتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

فُعِيتُنَّ

فُعِيتُمَا

فُعِيتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

فُعِينَا

فُعِيتُ

مُتَكَلِّمٌ

Mazi Meçhul:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

دُعُوا

دُعِيَا

دُعِىَ

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

دُعِينَ

دُعِيَتَا

دُعِيَتْ

مُؤَنَّثٌ Dişil

دُعِيتُمْ

دُعِيتُمَا

دُعِيتَ

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

دُعِيتُنَّ

دُعِيتُمَا

دُعِِيتِ

مُؤَنَّثٌ Dişil

دُعِينَا

دُعِيتُ

مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MALUM

Muzari Malumunun üç şekli vardır:

Birinci ve Beşinci bablarda يَفْعُو şeklinde gelir.

İkinci babda يَفْعِى şeklinde gelir.

Üçüncü ve dördüncü bablarda يَفْعَى şeklinde gelir.

Birinci ve beşinci bablardan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَفْعُونَ

يَفْعُوَانِ

يَفْعُو

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَفْعُونَ

تَفْعُوَانِ

تَفْعُو

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَفْعُونَ

تَفْعُوَانِ

تَفْعُو

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَفْعُونَ

تَفْعُوَانِ

تَفْعِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَفْعُو

اَفْعُو

مُتَكَلِّمٌ

Birinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَدْعُونَ

يَدْعُوَانِ

يَدْعُو

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَدْعُونَ

تَدْعُوَانِ

تَدْعُو

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَدْعُونَ

تَدْعُوَانِ

تَدْعُو

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَدْعُونَ

تَدْعُوَانِ

تَدْعِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَدْعُو

اَدْعُو

مُتَكَلِّمٌ

Beşinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَنْهُونَ

يَنْهُوَانِ

يَنْهُو

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَنْهُونَ

تَنْهُوَانِ

تَنْهُو

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَنْهُونَ

تَنْهُوَانِ

تَنْهُو

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَنْهُونَ

تَنْهُوَانِ

تَنْهِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَنْهُو

اَنْهُو

مُتَكَلِّمٌ

İkinci babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَحْمُونَ

يَحْمِيَانِ

يَحْمِى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَحْمِينَ

تَحْمِيَانِ

تَحْمِى

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَحْمُونَ

تَحْمِيَانِ

تَحْمِى

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَحْمِينَ

تَحْمِيَانِ

تَحْمِينَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَحْمِى

اَحْمِى

مُتَكَلِّمٌ

Üçüncü ve dördüncü bablardan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَفْعَوْنَ

يَفْعَيَانِ

يَفْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَفْعَيْنَ

تَفْعَيَانِ

تَفْعَى

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَفْعَوْنَ

تَفْعَيَانِ

تَفْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَفْعَيْنَ

تَفْعَيَانِ

تَفْعَيْنَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَفْعَى

اَفْعَى

مُتَكَلِّمٌ

Üçüncü babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَرْعَوْنَ

يَرْعَيََانِ

يَرْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَرْعَيْنَ

تَرْعَيَانِ

تَرْعَى

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَرْعَوْنَ

تَرْعَيَانِ

تَرْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَرْعَيْنَ

تَرْعَيَانِ

تَرْعَيْنَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَرْعَى

اَرْعَى

مُتَكَلِّمٌ

Dördüncü babdan:

جَمْعٌ

تَثْنِيَةٌ

مُفْرَدٌ

يَنْسَوْنَ

يَنْسَيَانِ

يَنْسَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يَنْسَيْنَ

تَنْسَيََانِ

تَنْسَى

مُؤَنَّثٌ Dişil

تَنْسَوْنَ

تَنْسَيَانِ

تَنْسَى

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تَنْسَيْنَ

تَنْسَيَانِ

تَنْسَيْنَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نَنْسَى

اَنْسَى

مُتَكَلِّمٌ

MUZARİ MEÇHUL

Muzari Meçhul yalnız يُفْعَى şeklindedir. Şu halde:

يَدْعُو fiilinin meçhulü يُدْعَى olur.

يَحْمِى fiilinin meçhulü يُحْمَى olur.

يَرْعَى fiilinin meçhulü يُرْعَى olur.

يَنْسَى fiilinin meçhulü يُنْسَى olur.

Muzari Meçhuller şu şekil çekilir:

جَمْعٌ Çoğul

تَثْنِيَةٌ İkil

مُفْرَدٌ Tekil

يُفْعَوْنَ

يُفْعَيَانِ

يُفْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

غَائِبٌ

يُفْعَيْنَ

تُفْعَيَانِ

تُفْعَى

مُؤَنَّثٌ Dişil

تُفْعَوْنَ

تُفْعَيََانِ

تُفْعَى

مُذَكَّرٌ Eril

مُخَاطَبٌ

تُفْعَيْنَ

تُفْعَيَانِ

تُفْعَيْنَ

مُؤَنَّثٌ Dişil

نُفْعَى

اُفْعَى

مُتَكَلِّمٌ

KONUNUN DEVAMI 2. SAYFADA

İlgili Makaleler