Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Matuf sayılar 21 – 99 arası sayılar

Matuf  sayılar Arapça 21 – 99 arası sayılar, Matuf (Atıflı) sayılar

MATUF SAYILAR: Atıflı

Birler basamağı, onlar basamağına “vav” atıf harfi ile bağlanarak yapıldıkları için 20’den sonraki ara sayılara matuf sayılar denir. Matuf sayıların irabı da şu şekildedir:  Birler basamağı müfred sayıların irabını ve kurallarını; onlar basamağı da ukud sayıların irabını ve kurallarını taşır. Madudları ise müfred-mensub ve nekre gelir. Bu kural 11’den 99’un sonuna kadar geçerlidir.

MATUF SAYILAR : 21-29, 31-39,…….,91-99 arası sayma sayılarına denir ki iki sayı arasına atıf vavı yazılır. Bunun için bu sayılara matuf sayılar denir. Sayının birler hanesi ile sayılan, cinsiyet yönünden zıt gelir. Ancak c maddesinde de anlatıldığı gibi 21-22,31-32….91-92 gibi sayılarda cinsiyet yönünden uyum vardır. Matuf sayıların sayılanı yine müfred mansub gelir ( sayı 11-99 arası sayılara dahil olduğu için.). Sayının harekesi ise cümledeki konumuna göre , ötre,üstün yada esre olarak gelebilir.

matuf sayılar arapça

100 ve katları için ise şu kuralları sayabiliriz:

1- Yüzün katlarını ifade ederken yüz sayısı, 3-10 arası müzekker sayılarla izafet oluşturur. Yüz sayısı katlarıyla izafet oluşturduğu gibi madudlarıyla da izafet oluşturur.

2- Madudu, müfred-mecrur olarak gelir.

3- Müzekker ve müennes isimler için aynı sayı kullanılır.

1000 ve katları için şu kurallar geçerlidir:

1- 1000 ve katları, hem madudlarıyla hem de katlarıyla izafet oluştururlar.

2- Müzekker ve müennes isimler için aynı rakamlar kullanılır.

Şu kurala da dikkat edelim: Yüzden sonraki sayıların hepsi en büyük basamaktan en küçük basamağa doğru okunur. En sona kalan sayının kuralına göre de madud şekillenir.

الأعدادُ المَعطوفَةِ Matuf (Atıflı) sayılardır

 

لِلمُذكّرِ     Erkek için sayılar             لِلمُؤنّثِ…………Dişi için sayılar

21ـ واحِدٌ وعِشْرُونَ :                   21ـ إحْدَى وعِشْرُونَ :Yirmi bir        

32ـ اِثنانِ وثَلاثُونَ :                     32ـ اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ :Otuz iki           

43ـ ثَلاَثَةٌ وأربَعُونَ :                    43ـ ثَلاثٌ وَأرْبَعُونَ :Kırk üç           

53ـ أربَعَةٌ وخَمْسُونَ :                  54ـ أربَعٌ وخَمسُونَ :Elli dört           

65ـ خَمسَةٌ وسِتُّونَ :                    65ـ خَمسٌ وسِتّونَ :Altmış beş        

76ـ سِتَّةٌ وسَبْعُونَ :                     76ـ سِتٌّ وسَبعُونَ :Yetmiş altı        

87ـ سَبْعَةٌ وثَمَانُونَ :                    87ـ سَبعٌ وثَمَانُونَ :Seksen yedi      

98ـ ثَمَانيةٌ وتِسْعُونَ :                   98ـ ثَمانٍ وتِسْعُونَ :Dokusan sekiz   

99ـ تِسعَةٌ وتِسْعُونَ :                    99ـ تِسعٌ وتِسْعُونَ :Dokusan dokuz 

 

الأمثلة:           Örnekler.

ـ هَذهِ سَبعَةٌ وَأرْبَعُونَ دَفْترًا.  ـ رَأيْتُ سَبْعةً وَخَمْسِينَ طالبًا. سَلّمتُ على سِتٍّ وثَمَانِينَ طالِبةً. ـ فِي

اليومِ أربَعٌ وعِشرونَ ساعةً .

— Bunlar kırk yedi defterdir.   – Elli yedi öğrenci gördüm.  – Seksen altı öğrenciye selam verdim.  – Bir günde yirmi dört saat vardır.

 

بقيّةُ الأعدادDiğer sayılar     

 

لِلمُذكّرِ.وَالمُؤنَّثِ:Erkek ve Dişi Sayılar için  

100ـ مِائةٌ :Yüz                      

200ـ مِائتانِ :İki yüz                

300ـ ثَلثُمِائةٍ Üç yüz                 

400ـ أربَعُمِائةٍ :Dört yüz           

500ـ خَمسُمِائةٍBeş yüz             :

600ـ سِتُّمِائةٍ :Altı yüz              

700ـ سَبعُمِائةٍ :Yedi yüz           

800ـ ثَمانِمِائةٍ: Sekiz yüz          

900ـ تِسعُمِائةٍ:Dokuz yüz         

1000ـ ألفٌ :Bin                     

2000ـ ألفانِ :İki bin               

3000ـ ثَلاثَةُ آلافٍ :Üç bin          

4000ـ أربَعَةُ آلافٍ :Dört bin      

5000ـ خَمسَةُ آلافٍ :Beş bin       

6000ـ سِتّةُ آلافٍ :Altı bin          

7000ـ سَبعَةُ آلافٍ :Yedi bin        

8000ـ ثَمانِيةُ آلافٍ :Sekiz bin      

9000ـ تِسعَة آلافٍ :Dokuz bin     

10000ـ عَشَرَةُ آلافٍ :On bin        

100000 ـ مِائة ألفٍ :Yüz bin       

1000000 ـ مِلْيُونٌ :Milyon         

الأمثلة:          Örnekler.

ـ مِائةٌ وسَبعةُ كُتُبٍ .   ـ خَمسُمِائةٍ وأربعَةَ عَشَرَ كِتابًا .       أَلفُ كِتَابٍ.  ـ ثلاثةُ آلافِ كتابٍ . ـ مِائةٌ

وثلاثَ عَشرَةَ حقيبةً . ـ سَبعَةَ عَشَرَ ألفًا.  ـ سَبْعُمِائةِ ألفٍ .  ـ تِسعُمِائةِ ألفِ كِتابٍ .

— Yüz yedi kitap.  – Beş yüz on dört kitap.  – Bin kitap.  – Üç bin kitap.  – Yüz on üç çanta.   – On yedi bin.  — Yedi yüz bin. – Dokuz yüz kitap.

Matuf (Atıflı) Sayılar ve Temyizleri
Müzekkerin kullanımına örnekler:
Fırında yirmi bir ekmek var 21 . وَاحِدٌ وَعِشرُونَ فِي الْمَخْبَزِ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ خُبْزًا
Anaokulunda 32 çocuk var 32 . اِثْنَانِ وَثَلاثُونَ فِي رَوْضَةِ الأَطْفَالِ اِثْنَانِ وَثَلاثُونَ طِفْلا
Havuzda kırk üç yüzücü var 43 . ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الحَْوْضِ ثَلاَثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَابِحًا

Babam elli dört yaşındadır 54 . أَرْبَعَةٌ وَخمَْسُونَ عُمْرُ وَالِ دي أَرْبَعَةٌ وَخمَْسُونَ عَامًا
Dedem altmış beş yaşındadır 65 . خمَْسَةٌ وَسِتُّونَ عُمْرُ جَدِّي خمَْسَةٌ وَسِتُّونَ عَامًا
Ormanda yetmiş altı aslan var 76 . سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ فِي الغَابَةِ سِتَّةٌ وَسَبْعُونَ أَسَدًا
Kütüphanede 87 sandalye var 87 . سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ فِي الْمَكْتَبَةِ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ كُرْسِيًّا
Müzede 98 ziyaretçi var 98 . ثَمانيةٌ وتِسعُونَ فِي الْمُتْحَفِ ثَمانيةٌ وتِسعُونَ زَائِرًا
Allahın doksan dokuz ismi var 99 . تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِلَّ ه تِسْعَ ةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا
Müennesin kullanımına örnekler:
21 kız öğrenci başarılı 21 . وَاحِدَةٌ (إِحْدَى) وَعِشْرُونَ نَجَحَتْ وَاحِدَةٌ (إِحْدَى) وَعِشْرُونَ طَالِبَة oldu
Otuz iki gece geçti 32 . اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ مَضَتْ اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ لَيْلَة
Okulda 43 bayan öğretmen var 43 . ثَلاَثٌ وَأَرْبَعُونَ فِي الْمَدْرَسَةِ ثَلاَثٌ وَأَرْبَعُونَ مُعَلِّمَة
Gümrükte elli dört kamyon var 54 . أَرْبَعٌ وَخمَْسُونَ فِي الجُْمْرُكِ أَرْبَعٌ وَخمَْسُونَ شَاحِنَة
Ağda altmış beş balık var 65 . خمَْسٌ وَسِتُّونَ فِي الشَّبَكَةِ خمَْسٌ وَسِتُّونَ سَمَكَة
Annem yetmiş altı yaşındadır 76 . سِتٌّ وَسَبْعُونَ عُمْرُ وَالِدَتِي سِتٌّ وَسَبْعُونَ سَنَة
Anaokulunda 87 kız öğrenci var 87 . سَبْعٌ وَثَمَانُونَ فِي رَوْضَةِ الأَطْفَالِ سَبْعٌ وَثَمَانُونَ طِفْلَة
Salonda 98 bayan dinleyici var 98 . ثَمَانٍ وَتِسْعُونَ فِي القَاعَةِ ثَمَانٍ وَتِسْعُونَ مُسْتَمِعَة
Sandıkta doksan dokuz portakal 99 . تِسْعٌ وَتِسْعُونَ فِي الصُّنْدُوقِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ بُرْتُقَالَة var 12, 62 ve 72 gibi atıflı sayılarda, temyîz ile birler basamağı müzekkerlik müenneslik yönünden uyum içinde olur.
On iki erkek ve on iki bayan doktor mezun oldu تخَرَّجَ اِثْنَا عَشَرَ طَبِيبًا واثْنَتَا عَشْرَةَ طَبِيبَة
62 erkek yarışmacı yola çıktı اِنْطَلَقَ اثْنَانِ وَسِتُّونَ مُتَسَابِقًا
72 sayfa yazdım كَتَبْتُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَفْحَة
24, 47, 57 ve 86 gibi sayıların temyîzi ile birler basamağı zıt cinste olur.
Aşağıda bunlarla ilgili örnekler vardır:
Bir günde 24 saat vardır فِي الْيَوْمِ أربَعٌ وعِشْرُونَ سَاعَة
Bunlar, 47 defterdir هَذِهِ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ دَفْتَرًا
57 erkek öğrenci gördüm رَأَيْتُ سَبْعَةً وَخمَْسِينَ طَالِبًا
86 kız öğrenciye rastladım مَرَرْتُ بِسِتٍّ وَثَمَانِينَ طَالِبة

100, 1000 ve Bunların Katları
a. Hem 100 hem 1000 sayısının tesniyelerinin ve sadece 1000in ceminin (çoğulunun) temyîzi müfred ve mecrûr olur.
Yüz çocuk geldi 100 . مِائَة جَاءَ مِائةُ وَلَدٍ
İki yüz misafir geldi 200 . مِائَتَانِ حَضَرَ مِائَتَا ضَيْفٍ
Üç yüz misafir geldi 300 . ثَلاثُمِائَةٍ حَضَرَ ثَلاثُمِائَة ضَيْفٍ
Dört yüz misafir geldi 400 . أرْبَعُمِائَةٍ حَضَرَ أَرْبَعُمِائَةِ ضَيْفٍ
Beş yüz misafir geldi 500 . خمَْسُمِائَةٍ حَضَرَ خمَْسُمِائَةِ ضَيْفٍ
Altı yüz misafir geldi 600 . سِتُّمِائَةٍ حَضَرَ سِتُّمِائَةِ ضَيْفٍ
Yedi yüz misafir geldi 700 . سَبْعُمِا ئَةٍ حَضَرَ سَبْعُمِائَةِ ضَيْفٍ
Sekiz yüz misafir geldi 800 . ثَمَانِمِائَةٍ حَضَرَ ثَمَانِمِائَةِ ضَيْفٍ
Dokuz yüz misafir geldi 900 . تِسْعُمِائَةٍ حَضَرَ تِسْعُمِائَةِ ضَيْفٍ
Bin turist geldi 1000 . أَلْفٌ جَاءَ أَلْفُ سَائِ ح
İki bin turist geldi 2000 . أَلْفَانِ جَاءَ أَلْفَا سَائِ ح
Üç bin turist geldi 3000 . ثَلاَثَةُ آلاَفٍ جَاءَ ثَلاَثَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Dört bin turist geldi 4000 . أَرْبَعَةُ آلاَفٍ جَاءَ أَرْبَعَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Beş bin turist geldi 5000 . خمَْسَةُ آلاَفٍ جَاء خمَْسَ ةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Altı bin turist geldi 6000 . سِتّةُ آلاَفٍ جَاءَ سِتّة آلاَفِ سَائِحٍ
Yedi bin turist geldi 7000 . سَبْعَةُ آلاَفٍ جَاءَ سَبْعَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Sekiz bin turist geldi 8000 . ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ جَاءَ ثَمَانِيَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Dokuz bin turist geldi 9000 . تِسْعَةُ آلاَفٍ جَاءَ تِسْعَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
On bin turist geldi 10000 . عَشَرَةُ آلاَفٍ جَاءَ عَشَرَةُ آلاَفِ سَائِحٍ
Yüz bin turist geldi 100000 . مِائَةُ أَلْفٍ جَاءَ مِائَةُ أَلْفِ سَائِحٍ
Bir milyon turist geldi 1000000 . مِلْيُونٌ جَاءَ مِلْيُونُ سَائِ ح
b. 100, 1000 ve katlarının temyîzi, izafetle müfred mecrûr olur. Temyîzleri müzekker veya müennes olsa da, 100 ve 1000 sayılarında değişiklik olmaz.
Yüz çocuk geldi جَاءَ مِائةُ وَلَدٍ
Havalanında yüz uçak var فِي الْمَ طَارِ مِائَةُ طَائِرَةٍ
Yüz yıl kaldın لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ

Bin turist geldi وَصَلَ أَلْفُ سَائِحٍ
Bin kız öğrenci müzeyi gezdi زَارَتْ أَلْفُ طَالِبَةٍ الْمُتْحَفَ
Şehirde yüz bin öğrenci var فِي الْمَدِينَةِ مِائَةُ أَلْفِ طَالِبٍ
Kütüphanede üç bin kitap var فِي الْمَكْتَبَةِ ثَلاَثَةُ آلاَفِ كِتَابٍ
Bin asker gördüm رَأَيْتُ أَلْفَ جُنْدِيٍّ
İki yüz misafir geldi حَضَرَ مِائَتَا ضَيْفٍ
Saraya iki bin turist geldi وَصَلَ القَصْرَ أَلْفَا سَائِحٍ
İki yüz ağaç diktim غَرَسْتُ مِائ تَيْ شَجَرَةٍ
İki yüz muhtaca sadaka verdim تَصَدَّقْتُ عَلَى مِائَتَيْ مُحْتَاجٍ
İki bin ağaç diktik غَرَسْنَا أَلْفَيْ شَجَرَةٍ
100 ve 1000 sayısı, atıflı olarak başka bir sayıyla söylenirse, temyîz en
son söylenen sayıya uyar. Mesela, 125 sayısını şöyle söyleriz:
جَاءَ مِائَةٌ وخمَْسَةٌ وعِشْرُونَ رَجُلا / جَاءَ خمَْسَةٌ وعِشْرُونَ ومِائَةُ رَجُلٍ
Yüz yirmi beş adam geldi
فِي السَّنَةِ ثَلاَثُمِائَةٍ وخمَْسَةٌ وسِتُّونَ يَوْمًا / فِي السَّنَةِ خمَْسَةٌ وسِتُّونَ وثَلا ثُمِائَةِ يَوْمٍ
Bir yılda 365 gün vardır
فِي الْمَدِينَةِ أَلْفٌ وتِسْعُمِائَةٍ وأَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ رَجُلاً / في الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةٌ وعِشْرُونَ وتِسْعُمِائَةٍ وأَلْفُ رَجُلٍ
Şehirde 1924 adam vardır
فِي الْمَكْتَبَةِ ثَلاَثَةٌ وأَرْبَعُونَ وثَمَانِم ائَةٍ وأَلْفَا كِتَابٍ / فِي الْمَكْتَبَةِ أَلْفَانِ وثَمَانِمِائَةٍ وثَلاَثَةٌ وأَرْبَعُونَ كِتَابًا
Kütüphanede 2843 kitap vardır
Milyon ve milyar sayıları, yüz ve bin gibidir. Temyîzleri de izafetle müfred mecrur olur.
Başkentte bir milyon kişi vardır فِي العَاصِمَةِ مِلْيُونُ (أَ لْفُ أَلْفِ ) نَسَمَةٍ
Çinin nüfusu bir milyarı geçti زَادَ سُكَّانُ الصِّينِ عَلَى مِلْيَارِ (بِلْيُونِ ) نَسَمَة

 
 
واحِدٌ وعِشْرُونَ
21 müzekker
 
إحْدَى وعِشْرُونَ
21 müennes
 
اِثنانِ وثَلاثُونَ
32 müzekker
 
اِثْنَتَانِ وَثَلاَثُونَ
32 müennes
 
ثَلاَثَةٌ وأربَعُونَ
43 müzekker
 
ثَلاثٌ وَأرْبَعُونَ
43 müennes
 
أربَعَةٌ وخَمْسُونَ
54 müzekker
 
أربَعٌ وخَمسُونَ
54 müennes
 
خَمسَةٌ وسِتُّونَ
65 müzekker
 
خَمسٌ وسِتّونَ
65 müennes
 
سِتَّةٌ وسَبْعُونَ
76 müzekker
 
سِتٌّ وسَبعُونَ
76 müennes
 
سَبْعَةٌ وثَمَانُونَ
87 müzekker
 
سَبعٌ وثَمَانُونَ
87 müennes
 
ثَمَانيةٌ وتِسْعُونَ
98 müzekker
 
ثَمانٍ وتِسْعُونَ
98 müennes
 
تِسعَةٌ وتِسْعُونَ
99 müzekker
 
تِسعٌ وتِسْعُونَ
99 müennes

Aşğıdaki cümlelerde 21- 22,31-32…..91-92 sayıları ile sayılan arasındaki uyuma örnekler verilmiştir.

Sayılan müzekker,
Sayı da müzekker harekeleri de yine cümledeki konumuna göredir.

ﻮﺍﺣﺩ ﻮ ﻋﺷﺮﻮﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ 21
Müzekker Ortak Müzekker

ﺇﺛﻧﻴﻦ ﻮ ﺛﻶﺛﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ 32
Müzekker Ortak Müzekker

ﻮﺍﺣﺩﺍ ﻮ ﺃﺮﺒﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ 41
Müzekker Ortak Müzekker

ﻮﺍﺤﺪ ﻮ ﺧﻣﺴﻳﻥ ﻂﺎﻟﺒﺎ 51
Müzekker Ortak Müzekker

Sayılan müennes,
Sayı da müennes harekeleri de yine cümledeki konumuna göredir.

ﻮﺣﺩﺓ ﻮﻋﺷﺮﻮﻦ ﻃﺎﻟﺒﺔ 1 2
nneüm .neüm

ﺇﺛﻧﺘﻳﻦ ﻮ ﺘﺴﻌﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺔ 92
nneüm .neeüm

23 -29,33-39,43,49,53,59……93-99 arası sayılarda ise sayılan ile sayının birler hanesi cinsiyet yönünden zıt olarak gelir.
Ötreli olma hallerine örnekler:

Sayılan müennes
sayının birler hanesi müzekker Sayılan müzekker sayının birler
hanesi müennes

ﺛﻶﺛﺔ ﻮﻋﺷﺭﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ / / ﺛﻶﺙ ﻮﻋﺸﺮﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ 23
müennes ortak müzekker müzekker ortak müennes

ﺘﺴﻌﺔ ﻮ ﺧﻣﺴﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ // ﺘﺴﻊ ﻮ ﺧﻣﺴﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ 59
müennes ortak müzekker / / müzekker ortak müennes

Üstünlü olma hallerine örnek :

Sayılan müennes Sayılan müzekker
Sayının birler hanesi müzekker Sayının birler hanesi müennes

ﺃﺮﺒﻌﺔ ﻮ ﺃﺮﺒﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ // ﺃﺮﺒﻌﺎ ﻮ ﺃﺮﺒﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ 44
müennes ortak müzekker müzekker ortak müennes

ﺘﺴﻌﺔ ﻮ ﺘﺴﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ // ﺴﺒﻌﺎ ﻮ ﺴﺒﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ 77 99
müennes ortak müzekker müzekker ortak müennes

Esreli olma hallerine örnek :

Sayılan müennes Sayılan müzekker
Sayının birler hanesi müzekker Sayının birler hanesi müennes

ﺃﺮﺒﻌﺔ ﻮ ﺃﺮﺒﻌﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ 44 // ﺃﺮﺒﻊ ﻮ ﺧﻣﺴﻳﻥ ﻃﺎﻟﺔ 54
müennes ortak müzekker müzekker ortak müennes

ﺧﻣﺴﺔ ﻮ ﺧﻣﺴﻳﻥ ﻃﻟﺒﺎ // ﺧﻣﺲ ﻮ ﺧﻣﺴﻳﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ 55 55 müennes ortak müzekker müzekker ortak müennes

f – 100 VE KATLARI : Bu sayılar hem müzekker hem de müennes için ortak kullanılırlar. Harekeleri cümledeki konumuna göre değişir. Sayılanın ( madud- temyiz) harekesi ise müfred ve mecrurdur .
Sayının ötreli olma hali :

200 100
ﻣﺎﺋﺔ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﺋﺗﺎ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ

Sayının üstünlü olma hali :

200 100
ﻣﺎﺋﺔ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ

Sayının esreli olma hali :

200 100
ﻣﺎﺋﺔ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻂﺎﻟﺐ / ﻂﺎﻟﺒﺔ

ﻣﺎﺋﺔ 100
ﻣﺎﺋﺗﺎﻥ 200
ﺛﻶﺛﻣﺎﺋﺔ 300
ﺃﺭﺒﻌﻣﺎﺋﺔ 400
ﺨﻣﺳﻣﺎﺋﺔ 500
ﺳﺗﻣﺎﺋﺔ 600
ﺳﺒﻌﻣﺎﺋﺔ 700
ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ 800
ﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ 900

Aşağıdaki sayılar 1.000 ve katlarına örnektir.

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000
ﺃﻠﻒ / ﺃﻠﻔﺎﻥ-ﺃﻠﻔﻴﻥ / ﺛﻶﺛﺔ ﺁﻵﻒ / ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺁﻵﻒ / ﺨﻣﺳﺔ ﺁﻵﻒ / ﺳﺗﺔ ﺁﻵﻒ / ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻵﻒ / ﺛﻣﺎﻧﻴﺔﺁﻵﻒ / ﺗﺳﻌﺔﺁﻵﻒ / ﻋﺷﺮﺓﺁﻵﻒ

Yine sayılanları müfred mecrur olarak gelirler.

7.000 erkek öğrenci 1.000 erkek – bayan öğrenci
ﺃﻠﻒ ﻄﺎﻠﺐ / ﻄﺎﻠﺒﺔ ﺳﺒﻌﺔ ﺁﻵﻒ ﻄﺎﻠﺐ

ﺴﺑﻌﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﻟﺔ 700 Gece

ﻣﺎﺋﺔ ﻮ ﺳﺑﻌﺔ ﻛﺗﺏ 107 Kitap /
ﻣﺎﺋﺔ ﻮﺳﺑﻊ ﻂﺎﻟﺑﺎﺖ 107 byn öğrenci

İlgili Makaleler