Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Müstetir Zamirler Arapça Gizli Örtülü Zamirler

Müstetir (Örtülü) Zamirler : Müstetir Zamir; açıkta görünmeyip zihnen takdir edilen zamirdir.
Mütekellime delalet eden müstetir zamirler:
أحفظُ الشِعْرَ :Şiir ezberliyorum.
Bu cümlede أحفظُ fiili muzaridir. Fiili muzarinin failini biz أنا ( ben ) olarak
tadir etmek durumundayız. الشِعْرَ kelimesi ise mefulu bih olarak mensubtur.
نحفظُ الشِعْرَ : Şiir ezberliyoruz.
نحفظُ fiili muzari merfuudur. Ref alemeti zamme-i zahiredir. Fail müstetir
zamirdir, نحنُ olarak takdir ediyoruz. الشِعْرَ kelimesi mefulu bih,
mensubtur. Nasb alemeti açık fethadır.

Muhataba delalaet eden müstetir zamir:
تحفظُ الشِعْرَ :Şiir ezberliyorsun.
Burada da örtülü faili أنت (sen) olarak takdir ediyoruz.
إحفظِ الشِعْرَ : Şiir ezberle. إحفظِ emri hazırdır. Faili müstetir, takdiren
أنت ‘dir. الشِعْر mefulun bihdir.
Gaib için takdir edilen müstetir zamir :
قرأَ الدرسَ : Dersi okudu. قرأَ fiili mazidir. Faili müstetir, takdiren هو ‘dir.(
o) . الدرسَ mefulun bihdir.
قرأَتِ الدرس : Dersi okudu. قرأَ Fiili mazi, تِ müenneslik te’sidir. Fail
müstetir, takdiren هي ’dir. الدرس mefulun bihtir.

İlgili Makaleler