Arapça GramerArapça Gramer Kitabı Online FihristArapça Sarf Kelime BilgisiMazi Fiil

Mazi Fiillerde Tesniye

 

MAZİ FİİLERDE TESNİYE

(MÜSENNÂ YA DA İKİL)      

Bir işin iki kişi tarafından yapıldığını anlatmak için üçüncü şahıs tekil fiilin sonuna harekesiz  bir elif ( ا ) ekleriz.

 

Tesniye Müzekker (erkek) Gâib Örnekleri:

 

 

ضَرَبَ

den →

ضَرَباَ

ikisi dövdü

فَتَحَ

dan →

فَتَحاَ

ikisi açtı

 

عَلِمَ

den →

عَلِماَ

ikisi bildi

وَجَدَ

den →

وَجَداَ

ikisi buldu

 

شَرِبَ

den →

شَرِباَ

ikisi içti

أَكَلَ

den →

أَكَلاَ

ikisi yedi

 

هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ فَتَحاَ الْباَبَ ؟

Ahmed ve Ömer kapıyı açtılar mı?

 

 

هَلْ أَحْمَدُ وَ عُمَرُ سَمِعاَ الْخَبَرَ؟

Ahmed ve Ömer haberi işittiler mi?

 

 

Tesniye Müennes (kadın) Gâibe Örnekleri:

 

ضَرَبَتْ

den

ضَرَبَتاَ

ikisi dövdü

فَتَحَتْ

فَتَحَتاَ

ikisi açtı

 

عَلِمَتْ

den

عَلِمَتاَ

ikisi bildi

وَجَدَتْ

وَجَدَتاَ

ikisi buldu

 

شَرِبَتْ

den

شَرِبَتاَ

ikisi içti

أَكَلَتْ

أَكَلَتاَ

ikisi yedi

 

 

هَلْ زَيْنَبُ وَ فاَطِمَةُ  فَتَحَتاَ الْباَبَ ؟

Zeynep ve Fâtıma kapıyı açtılar mı?

 

 

هَلْ زَيْنَبُ وَ فاَطِمَةُ  سَمِعَتاَ الْخَبَرَ ؟

Zeynep ve Fâtıma haberi işittiler mi?

 

 

Tesniye Muhâtab – Muhâtaba Örnekleri:

 

                                                 

Fiilin sonuna müzekker için de müennes için de aynı olmak üzere تُماَ  dediğimiz tesniye muhatap zamiri eklenir.

ضَرَبْتُماَ

ikiniz vurdunuz

فَتَحْتُماَ

ikiniz açtınız

 

عَلِمْتُماَ

ikiniz bildiniz

وَجَدْتُماَ

ikiniz buldunuz

 

شَرِبْتُماَ

ikiniz içtiniz

أَكَلْتُماَ

ikiniz yediniz

 

هَلْ فَتَحْتُماَ الْباَبَ ؟

İkiniz kapıyı açtınız mı?

 

هَلْ سَمِعْتُماَ الْخَبَرَ ؟

İkiniz haberi işittiniz mi?

 

Tesniye Mütekellim Örnekleri:

             

Mütekellimlerin yani birinci şahısların tesniyesi ile cemisi aynıdır. İki veya daha fazla kişi için hep çoğul olarak ناَ  gelir:

فَتَحْناَ       ikimiz açtık veya biz açtık وَجَدْناَ  ikimiz bulduk veya biz bulduk gibi

فَتَحْناَ الْباَبَ.

İkimiz kapıyı açtık.

سَمِعْناَ الْخَبَرَ.

Haberi işittik.

İlgili Makaleler