İzhar

Keenne

Nasb ettiği mamulu, raf ettiği mamulundan önce gelen 8 tane amilin, ilk 6 tanesi olan “Fiile benzeyen harfler” in üçüncüsü كَأَنَّ dir. كَأَنَّ  benzetme (teşbih) için kullanılır.

حُمُرٌ كَأَنَّهُمْ
(Müddesir suresi 50. Ayet) (Onlar eşşekler gibidir) Burada كَأَنَّ teşbih için kullanılmıştır ve هم zamiri mebni olduğu için lafzen sakin kalmıştır ama mahallen mensuptur. كَأَنَّnin haberi ise raf olmuş حُمُرٌ kelimesidir.
Tagskeenne

İlgili Makaleler