Arapça Gramer

Kamerî Harfler ve Örnekleri

Kamerî Harfler:

Kamerî harfler Arap alfabesinde 28 harften ( ١ ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـ ي ) olmak üzere 14 tanesi kamerîdir. 

غ (gayn)

ع (ayn)

خ (kha)

ح (ha)

ج (cîm)

ب (bê)

ا  (elif)

ي (yâ)

ه (hê)

و (wâw)

م (mîm)

ك (kêf)

ق (kâf)

ف (fê)

ال Belirlilik takısından sonra gelen kelime kamerî harflerden biri ile başlarsa ال yazıldığı gibi okunur, hiçbir değişiklik olmaz. Misâlen:

أاَلْاَبُ 

el-Ebu (baba) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ب : اَلْبَابُ 

el-Bâbu (kapı) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ج : اَلْجَنَّةُ 

el-Cennetu (cennet) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ح : اَلْحِمَارُ 

el-Himaru (eşek) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

خ : اَلْخُبْزُ 

el-Hubzu (ekmek) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ع : اَلْعَينُ 

el-Aynu (göz) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

غ : اَلْغُلَامُ 

el-Gulâmu  (genç) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ف : اَلْفَمُ 

el-Femu (ağız) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ق : اَلْقَمَرُ 

el-Kameru (ay) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ك : اَلْكَلْـبُ 

el-Kelbu (köpek) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

م : اَلْمَـاءُ 

el-Mâu (su) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

و : اَلْوَلَـدُ 

el-Veledu (çocuk) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

هـ : اَلْهَـوَاءُ 

el-Hevâu  (hava) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

ى : اَلْيَـدُ 

el-Yedu (el) kelimesinde ال ’dan sonra gelen ilk harf kamerî bir harf olduğundan ال yazıldığı gibi okunmuştur.

İlgili Makaleler