Farsça

İsimler 3

اِسْمِ مُرَكَّبْ (birleşik isimler): Başka bir kelime veya ek ile birleştirilerek bir mana ifade eden isimlerdir. Birleşik isimler 11 çeşittir.

 1. İki isimden meydana gelen birleşik kelimelere misal; بُتْ و خَانَه kelimeleri birleşince بُتْخَانَه “puthane” halini alır. كَرْوَانْ و سَرَاىْ kelimeleri birleşince كَرْوَانْسَرَاىْ “kervansaray” halini alır.
 2. İki fiilden meydana gelen birleşik kelimelere misal; هَسْتْ وُ نِيسْتْ “var ve yok” gibi.
 3. İki masdardan meydana gelen kelimelere misal; زَدَنْ وَ خُورْدَنْ “vurmak ve vurulmak” gibi.
 4. Bir isim ve bir sıfattan meydana gelen birleşik kelimelere misal; جِوَانْمَرْدْ “yiğit” gibi.
 5. İsmi fail ve isimden oluşan birleşik kelimelere misal; دَرَنْدَه خُوىْ “yırtıcı huylu” gibi.
 6. İsmi meful ve isimden oluşan birleşik kelimelere misal; شِكَسْتَه دِلْ “kırılmış gönül” gibi.
 7. İki zarftan oluşan birleşik kelimelere misal; چُونْ وَ چَرَا “nasıl ve neye” gibi.
 8. İki sıfattan meydana gelen birleşik kelimelere misal; نِیگْ وُ بَدْ “iyi ve kötü” ve سَرْدْ وُ گَرْمْ “soğuk ve sıcak” gibi.
 9. İsim ve son ekten meydana gelen birleşik kelimelere misal; بَاغْبَانْ “bahçıvan” gibi.
 10. Önek ve isimden meydana gelen birleşik kelimelere misal; دَرْآمَدْ “gelir, kaynak” gibi.
 11. İki isim tamlamasından meydana gelen kelimelere misal; پَدَرِ زَنْ “kadının babası” ve تَخْتِ خَوابْ “karyola” gibi.
Tagsbileşik isimler mürekkeb isimler