Farsça

Edilgen – Şimdiki ve Geniş Zaman’ın Hikayesi

Edilgen şimdiki ve geniş zamanın hikayesini elde etmek için masdarın geçmiş zaman gövdesi ile شُدَنْ “şoden-olmak” masdarının geçmiş zaman gövdesi olan شُدْ “şod-oldu” fiiline ve bu fiile bitişen muttasıl zamirlere ihtiyacımız vardır. Şimdiki zaman murad edildiğinden şimdiki zamanı ifade eden مِى edatı da eklenir. Misal; گُفْتَنْ “goften-söylemek” masdarını ele alırsak edilgen şimdiki ve geniş zamanın hikayesi fiilimiz گُفْتَه مِى شُدَمْ “gofte mîşodem-söyleniyordum, söylenirdim” şeklinde olur. Olumsuz yapmak için مِى edatının başına olumsuzluk edatı olan نَـ getirilir. Misal; گُفْتَه نَمِى شُدَمْ “gofte nemişodem-söylenmiyordum, söylenmezdim” gibi.

فعل ماضى + ـه + مِى + شُدْ + ضمير
Olumlu olumsuz
دِيدَه مِى شُدَمْ

dîde mişodem

görülüyordum

görülürdüm

دِيدَه نَمِى شُدَمْ

dîde nemişodem

görülmüyordum

görülmezdim

دِيدَه مِى شُدِى دِيدَه نَمِى شُدِى
دِيدَه مِى شُدْ دِيدَه نَمِى شُدْ
دِيدَه مِى شُدِيمْ دِيدَه نَمِى شُدِيمْ
دِيدَه مِى شُدِيدْ دِيدَه نَمِى شُدِيدْ
دِيدَه مِى شُدَنْدْ دِيدَه نَمِى شُدَنْدْ
TagsEdilgen – Şimdiki ve Geniş Zaman’ın Hikayesi