Ana Sayfa Klasik Arapça Farsça Farsça Masdarlar

Farsça Masdarlar

Masdar Geçmiş Zaman Geniş ve Şimdiki Z.
Gelmek آمَدَنْ آمَدْ آىْ
Gitmek رَفْتَنْ رَفْتْ رُو
İçmek نُوشِيدَنْ نُوشِيدْ نُوشْ
Yemek خُورْدَنْ خُورْدْ خُورْ
Olmak شُدَنْ شُدْ شُو
Yapmak كَرْدَنْ كَرْدْ كُنْ
Yazmak نَوَشْتَنْ نَوَشْتْ نَوِيسْ
Durmak اِيسْتَادَنْ اِيسْتَادْ اِيسْتْ
Uçmak پَرِيدَنْ پَرِيدْ پَرْ
Yakmak سُوخْتَنْ سُوخْتْ سُوزْ
Almak گَرَفْتَنْ گَرَفْتْ گِيرْ
Oturmak نَشَسْتَنْ نَشَسْتْ نَشِينْ
Okumak خَوانْدَنْ خَوانْدْ خَوانْ
Uyumak خَوابِيدَنْ خَوابِيدْ خَوابْ
Pişirmek پُخْتَنْ پُخْتْ پَزْ
Götürmek بُورْدَنْ بُورْدْ بَرْ
Gülmek خَنْدِيدَنْ خَنْدِيدْ خَنْدْ
Söylemek گُفْتَنْ گُفْتْ گُوى
Vermek دَادَنْ دَادْ دَهْ
Görmek دِيدَنْ دِيدْ بِينْ
Getirmek آوَرْدَنْ آوَرْدْ آوَرْ
Kesmek بُرِيدَنْ بُرِيدْ بُرْ
Öğrenmek آمُوخْتَنْ آمُوخْتْ آمُوزْ
Duymak شَنِيدَنْ شَنِيدْ شَنُو
Kırmak شَكَسْتَنْ شَكَسْتْ شَكَنْ
Düşünmek اَنْدِيشِيدَنْ اَنْدِيشِيدْ اَنْدِيشْ
Vurmak زَدَنْ زَدْ زَنْ
Satın Almak خَرِيدَنْ خَرِيدْ خَرْ
Satmak فُرُوخْتَنْ فُرُوخْتْ فُرُوشْ
Yapabilmek تَوَانَسْتَنْ تَوَانَسْتْ تَوَانْ
Ölmek مُرْدَنْ مُرْدْ مِيرْ
Öldürmek كُشْتَنْ كُشْتْ كُشْ
Dolaşmak گَشْتَنْ گَشْتَ گَرْدْ
Dökmek رِيخْتَنْ رِيخْتَ رِيزْ
Yıkamak شُسْتَنْ شُسْتَ شُوىْ
Düşmek اُفْتَادَنْ اُفْتَادْ اُفْتْ
Bağlamak بَسْتَنْ بَسْتْ بَنْدْ
İnlemek نَالِيدَنْ نَالِيدْ نَالْ
Dikmek كَاشْتَنْ كَاشْتْ كَارْ
İstemek خَواسْتَنْ خَواسْتْ خَواهْ
Yağmak بَارِيدَنْ بَارِيدْ  
Bakmak نَگَرِيسْتَنْ نَگَرِيسْتْ نَگَرْ
Oynamak بَاخْتَنْ بَاخْتْ بَازْ
Dokumak بَافْتَنْ بَافْتْ بَافْ
Yakmak سُوزَانْدَنْ سُوزَانْدْ سُوزَانْ
İletmek رَسَانِيدَنْ رَسَانِيدْ رَسَانْ
Parlamak دَرْخَشِيدَنْ دَرْخَشِيدْ دَرْخَشْ
Sahip Olmak دَاشْتَنْ دَاشْتْ دَارْ
Coşmak خُرُوشِيدَنْ خُرُوشِيدْ خُرُوشْ
Dönmek چَرْخِيدَنْ چَرْخِيدْ چَرْخْ
Giymek پُوشِيدَنْ پُوشِيدْ پُوشْ
Korkmak تَرْسِيدَنْ تَرْسِيدْ تَرْسْ
Korkmak هَرَاسِيدَنْ هَرَاسِيدْ هَرَاسْ
Bulmak يَافْتَنْ يَافْتَ يَابْ
Sıvamak مَالِيدَنْ مَالِيدْ مَالْ
Titremek لَرْزَانْدَنْ لَرْزَانْدْ لَرْزَانْ
Kaçmak گُرِيخْتَنْ گُرِيخْتْ گُرِيزْ
Ağlamak گَرِيسْتَنْ گَرِيسْتْ گَرِى
Çabalamak كُوشِيدَنْ كُوشِيدْ كُوشْ
Göç etmek كُوچِيدَنْ كُوچِيدْ كُوچْ
Soymak كَنْدَنْ كَنْدْ كَنْ
Çizmek كَشِيدَنْ كَشِيدْ كِشْ
Bağışlamak بَخْشِيدَنْ بَخْشِيدْ بَخْشْ
Koymak گُذَاشْتَنْ گُذَاشْتْ گُذَارْ
Geçmek گُذَشْتَنْ گُذَشْتْ گُذَرْ
Beğenmek پَسَنْدِيدَنْ پَسَنْدِيدْ پَسَنْدْ
Serpmek پَاشِيدَنْ پَاشِيدْ پَاشْ
Atmak اَنْدَاخْتَنْ اَنْدَاخْتْ اَنْدَازْ
İstemek خَواسْتَنْ خَواسْتْ خَواهْ
TagsFarsça Masdarlar
Önceki İçerikEmsile-i Muhtelife
Sonraki İçerikİsm-i Fail – Tablo