Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü İmam Ahmed’in Müsned’i Hadis Usulü Online Oku

İmam Ahmed’in Müsned’i Hadis Usulü Online Oku

46579


İmam Ahmed’in Müsned’i

 

Muhaddisler Buhârî, Muslim ve Sunen’lerden sonra
“Müsned”leri üçüncü mertebede değerlendirmişlerdir. Müsnedler arasında en
değerli ve en faydalısı İmam Ahmed’in Müsnedi’dir. Eski ve yeni bütün
muhaddisler müslümanın dininde ve dünyasında gerek duyacağı şeyleri toplayan
sünnete dair kitaplar arasında en kapsamlı ve toparlayıcı olduğunu ifade
etmişlerdir. İbn Kesir dedi ki: Hadislerinin çokluğu, tertiplerinin güzelliği
itibariyle Ahmed’in Müsnedine denk bir kitap yoktur. Hanbel dedi ki: Babam beni,
Salih’i ve Abdullah’ı topladı ve bize Müsnedi okudu. Bizden başkası onu (ondan)
dinlemedi. Sonra şunları söyledi: Ben bu kitabı 57.000’den daha çok hadis
arasından seçtim. Müslümanların Rasûlullah Sallallahu aleyhi vesellem‘in
hadisi olup olmadığı hususunda ihtilaf ettiklerini görürseniz bu kitaba
başvurunuz. Eğer burada görürseniz mesele yok, değilse delil olmaz.

Fakat Zehebî şöyle demektedir: Onun bu sözü
çoğunlukla görülen durum için uygun kabul edilebilir. Aksi takdirde bizim Buhârî
ve Muslim’in Sahihlerinde bildiğimiz güçlü birtakım hadisler vardır ki, bunlar
Müsned’de yoktur.

Oğlu Abdullah babasının rivayetinden olmayan
birtakım hadisler de eklemiştir. Bunlar: “Zevâidu Abdillah” diye bilinir.
Müsned’i Abdullah’tan, o babasından diye rivayet eden Ebu Bekr el-Katî’î de
Abdullah’ın ve babasının dışında birtakım ziyadelerde bulunmuştur.

Müsned’deki hadisler tekrarları ile birlikte
40.000’i, tekrarları düştükten sonra 30.000 hadisi bulur.

Önceki İçerik5- Tirmizî’nin Sunen’i Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikAhmed b. Hanbel Hadis Usulü Online Oku