İlahiyat Haber

İlahiyat Camiası Bu Sempozyumda Buluşuyor

PROGRAM

23 Kasım 2012 Cuma

AÇILIŞ OTURUMU
Saat: 9.30 – 10.45

Başkan: Prof. Dr. Salih TUĞ
Emekli Öğretim Üyesi

Açılış Konuşmaları:
1. Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı
2. Prof. Dr. Ali KÖSE
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
3. Mustafa KARA
Üsküdar Belediye Başkanı
4. Mustafa GÜLER
Üsküdar Kaymakamı
5. Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
6. Prof. Dr. Zafer GÜL
Marmara Üniversitesi Rektörü
7. Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ
Diyanet İşleri Başkanı

* * *
ÇERÇEVE TEBLİĞİ / AÇIŞ KONFERANSI
Saat: 10.45 – 11.30

Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Eski Başkanı
* * *
ARA
(Cuma Namazı ve Öğle Yemeği)

23 Kasım 2012 Cuma

I. OTURUM
Saat: 14.00 – 15.30

Başkan: Prof. Dr. M. Saim YEPREM
TDV Yayın Kurulu Başkanı

1. Tebliğ: “Yahudilik, Hıristiyanlık vb. Kadim Geleneklerde Hac; İslâmiyet’in Haccıyla Karşılaştırmalı”
Prof. Dr. Ali ERBAŞ
DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü

Müzakere:
Doç. Dr. İsmail TAŞPINAR
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
* * *
2. Tebliğ: “Cahiliye Haccı Nasıl İslâmî Hacca Evrildi?”
Prof. Dr. Ali AKPINAR
Gaziantep Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı

Müzakere:
Prof. Dr. Adem TUTAR
Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi

ARA (Çay)
23 Kasım 2012 Cuma

II. OTURUM
Saat: 16.00 – 17.30

Başkan: Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi

3. Tebliğ: “Haccın Ruhu; Fikrî ve Manevî Boyutu, Hacdaki Sembolizm”
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

Müzakere:
Prof. Dr. Necdet TOSUN
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
* * *
4. Tebliğ: “Haccın Hikmetleri, Anlam ve Önemi”
Ekrem KELEŞ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
* * *
5. Tebliğ: “Haccı Nasıl Anlamalıyız?”
Ali Rıza DEMİRCAN
Araştırmacı – Yazar

Müzakere:
Prof. Dr. Orhan ÇEKER
Necmettin Erbakan Ü. İlahiyat Fakültesi

Akşam Yemeği

24 Kasım 2012 Cumartesi

III. OTURUM
Saat: 10.00 – 12.00

Başkan: Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ
İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı

6. Tebliğ: “Hazret-i Peygamber’in Hac Tatbikatı”
Rıfat ORAL
DİB Selçuk Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi

Müzakere:
Yrd. Doç. Dr. Aynur URALER
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
* * *
7. Tebliğ: “Hac İbadetinin Uygulanışı; Hacca Dair Fıkhî Hükümler”
Prof. Dr. Vecdi AKYÜZ
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi

Müzakere:
Prof. Dr. Hasan ELİK
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Abdülaziz BAYINDIR
İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi

* * *
ARA (Öğle Yemeği)

24 Kasım 2012 Cumartesi

IV. OTURUM
Saat: 13.30 – 17.00

Başkan: Prof. Dr. Suat YILDIRIM
Emekli Öğretim Üyesi

8. Tebliğ: “Haccın Psikolojisi; Sosyal Hayata Etkileri”
Prof. Dr. Faruk KARACA
Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi

Müzakere:
Doç. Dr. Ali AYTEN
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
* * *
9. Tebliğ: “Kur’ân’da Haccın Kavramsal Çerçevesi”
Prof. Dr. Murat SÜLÜN
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi

Müzakere:
Prof. Dr. Mustafa ALTUNDAĞ
İstanbul 29 Mayıs Ü. Uluslar arası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi
* * *
ARA (Çay)

DEĞERLENDİRME OTURUMU
Doç. Dr. Rahmi YARAN, İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Mehmet ERDOĞAN, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mahmut KAYA, Emekli Öğretim Üyesi

KAPANIŞ

 

 

İlgili Makaleler