Hadis Usulü

Ferd Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Ferd Hadisin Hükmü:

 

Ferd hadisler:


a)

Ravileri zabtı tamam ve sika iseler, tek başına rivayetleri kimseye aykırı
düşmemişse sahihdir;


b)

Ravileri sahih hadis ravileri derecesine çıkmıyorsa ve yine tek başına
rivayetlerinde kimseye aykırı düşmemişlerse hasendir;


c)

Tek başına rivayet eden ravi kendisinden daha kuvvetli birine muhalefet etmişse
zayıftır; şâz veya münkerdir;


d)

Durumu zayıfsa, şaz, münker veya metrukdur. Her üç halde de merdud sayılır.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 34.

İlgili Makaleler