Hadis Usulü

A) Muhkem: Hadis Usulü Online Oku


A) Muhkem:

 

Muarazadan salim olan makbul hadislere Muhkem
denir. Muhkem hadislerin hükmüyle amel etmek gerekir. Hakim en-Nisaburi, muhkem
hadise şu misali vermektedir:


“Allah Teala, abdestsiz namazı ve ganimetten
çalınmış malla yapılan iyiliği asla kabul etmez.”[1]
  
[1]

Müslim, Tahare: 1; Ebu Davud, Tahare: 31; Tirmizi, Tahare: 1; Nesai, Tahare:
104; Zekat: 48; İbn Mace, Tahare: 3; Darimi, Vudu: 21; Ahmed b. Hanbel,
Müsned: 2/20, 39, 51, 57, 73, 74, 75; İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü,
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları: 147.

İlgili Makaleler