Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 

Başkanlığımıza ait aşağıda unvanı, mezuniyet durumları ve sayısı belirtilen sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım pozisyonlarına; 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen her bir grup için boş pozisyon sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım alınacaktır.

 

I- Yerleştirme Yapılacak Vizeli Sözleşmeli Pozisyonların Unvan, Mezuniyet Durumları ve Sayılarına Göre Dağılımı

UNVANI

GRUP

KPSS MEZUNİYET DURUMU

KPSS PUANI

KONTENJAN SAYISI

4-B Sözleşmeli

Kur’an Kursu Öğreticisi

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

KPSSP3

14

2

İlahiyat Fakültesi

KPSSP3

10

TOPLAM

24

 

 

4-B Sözleşmeli

İmam-Hatip

1

İlahiyat Fakültesi+Hafız

KPSSP3

10

2

İlahiyat Fakültesi

KPSSP3

70

3

İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız

KPSSP3

6

4

İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans

KPSSP3

50

5

İlahiyat Ön Lisans+Hafız

KPSSP93

90

6

İlahiyat Ön Lisans

KPSSP93

600

7

İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız

KPSSP3

10

8

İ.H.L+Diğer Lisans

KPSSP3

60

9

İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız

KPSSP93

3

10

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

KPSSP93

30

11

İ.H.L+Hafız

KPSSP94

400

12

İ.H.L

KPSSP94

856

TOPLAM

2185

 

 

4-B Sözleşmeli

Müezzin-Kayyım

1

İlahiyat Fakültesi

KPSSP3

4

2

İ.H.L+Diğer Lisans

KPSSP3

3

3

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Lisans+Hafız

KPSSP3

3

4

İlahiyat Ön Lisans

KPSSP93

3

5

İ.H.L+Diğer Ön Lisans

KPSSP93

2

6

Lise/Dengi Mezunu+Diğer Ön Lisans+Hafız

KPSSP93

3

7

İ.H.L

KPSSP94

3

8

Lise/Dengi Mezunu+Hafız

KPSSP94

4

TOPLAM

25

             

II- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 1.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. 2.     Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. 3.    Müracaat ettiği unvanla ilgili geçerlilik süresi dolmamış yeterliğe sahip olmak (2011, 2012 ve 2013 yıllarında Başkanlıkça yapılan yeterlik sınavlarından birinde başarılı olmak),
 4. 4.     Kur’an Kursu öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
 5. 5.     Kur’an kursu öğreticiliği için İlahiyat Fakültesi Mezunu olmak,
 6.   İmam-hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
 7. 7.    Müezzin-kayyımlık için; en az imam-hatip lisesi mezunu olmak veya en az lise/dengi okul mezunu olup hafızlık belgesine sahip olmak,
 8. 8.      Lisans mezunları iç2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,
 9. 9.     Önlisans mezunları iç2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak,
 10. 10.   Ortaöğretim mezunları iç2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türünden 40 veya üzeri puan almış olmak.

 

ü  Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, sözleşmeli imam-hatip ve sözleşmeli müezzin-kayyım olarak görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşmenin fesih tarihi itibariyle 1 yılı doldurmadıkça müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

 

III- Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

 1. a)      Başvuru İşlemleri
 2. 1.      Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar, 24.05.2013 (08:00) – 07.06.2013 (16:00)www.diyanet.gov.tr internet sitesindeki (https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2013-I) e-Başvuru formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir İl Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
 3. 2.      İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-Başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
 4. 3.      İl müftülüklerince yapılan kayıt işleminden sonra, İKYS il yöneticileri, “Aday Başvuru Belgesi”ni adaylara vereceklerdir. Adaya verilen bu belge “sınav giriş belgesi” yerine geçmez.
 5. 4.      Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 6. 5.      Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
 7. 6.      Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini e-Başvuru formundaki ilgili kısımda belirteceklerdir.
 8. 7.      Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 9. 8.      İl Müftülüklerinde yapılan aktivasyon esnasında, e-Başvuru formunda beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösteren belge/belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 10. 9.      Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan müracaatlar07.06.2013 (16:00) tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 11. 10.  Başkanlığımı(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresi üzerinden e-Başvuru formunu doldurmayan/dolduramayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan/yaptıramayan adayların müracaat talepleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.

 

 1. b)     Sınav İşlemleri
 2. 1.      Sözlü sınav, 22.06.tarihinde, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa sınav merkezlerinde başlatılacaktır. Adaylar e-Başvuru formunda sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini seçeceklerdir. Başvuruların sonra ermesinden sonra adayların sınav merkezi ve sınav tarihi değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.
 3. 2.      Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. 3.      Sınava girmeye hak14.06.2013 tarihinden itibaren “Sınav Giriş Belgesi”ni,(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden alabileceklerdir.
 5. 4.      Adaylar, sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
 6. 5.      Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 7. 6.      Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Yerleştirmeler ise, sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak belirlenen kontenjan sayısınca yapılacaktır.
 8. 7.      Sınav sonuçları, Başkanlığımızın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
 9. 8.      Adaylar, “sınav giriş belgesi” alma, sınav sonuç öğrenme ve tercih iş(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 

 1. c)      Yerleştirme İşlemleri
 2. 1.      Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, belirlenen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir.
 3. 2.      Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler iç(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresinden yapılacaktır.
 4. 3.      Sözlü sınavda alınan puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, onun da eşit olması halinde KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, bu tarihin de aynı olması halinde, doğum tarihi önce olana tercih hakkı verilecektir.
 5. 4.      Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler iç(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi)adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır.
 6. 5.      Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yer tercihinde bulunabileceklerdir.
 7. 6.      Yerleştirmeler adayların tercih formundaki yer tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar, ait olduğu kontenjan grubunda münhal kalan yerlere Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
 8. 7.      Tercih yapmayan adaylar boş kalan kontenjanlara Başkanlıkça re’sen yerleştirilecektir.
 9. 8.      Başkanlıkça belirlenecek tarihler iç(https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi) adresindeki tercih formunu doldurmayan /dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir.

d) Diğer Hususlar

 1. 1.      Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Yerleştirme sürecinde yerleştirmesi yapılan adaylardan belge istenecektir. Ayrıca, Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. 2.      Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işgerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 3. 3.      Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
 4. 4.      Yerleştirme sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığınıwww.diyanet.gov.tr internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
 5. 5.      Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. 6.      Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 2 nci maddesindeki “Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.” hükmü uyarınca; SÖZPER 2013-I 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavı sonucu yerleştirmeleri yapılan adaylar, bir sonraki KPSS sınavı sonucuna kadar yerleştirilmelerinde esas alınan 2012 KPSS B grubu puanları ile yapılacak diğer sözleşmeli ve kadrolu alımlara başvuramayacaklardır.
 7. 7.      Mezkur yönetmeliğin ek 2 nci maddesi uyarınca, 2012-II Açıktan Atama Sınavı, 2012-IV SÖZPER 4-B Sözleşmeli Personel Alımı sonucu yerleştirmeleri yapılan adaylar, bu yerleştirmede esas alınan 2012 KPSS puanı ile SÖZPER 2013-I 4-B Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınavına başvuramazlar.
 8. 8.      Sınavla ilgili iş ve işlemlerde fax ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 9. 9.      Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlığımızca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı,
 10. 10.  Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ve06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

IV- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. 1.      T.C. Kimlik numaralı Kimlik Belgesi,
 2. 2.      KPSS’ye başvururken beyan ettiği öğrenim durumlarını göMezuniyet Belgesi (Adayların beyan ettiği öğrenim belgeleri mezuniyet belgesi olmalıdır. Birden fazla mezuniyet içeren unvan gruplarından birisine başvuracak adayların beyan ettikleri mezuniyet durumlarını gösterir belgelerin hepsini başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir.),
 3. 3.      Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
 4. 4.      Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumları ile başvuru yapılan pozisyonda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanları.

 

NOT:

Adayların, “başvuru için gerekli belgeleri” başvuru esnasında İl müftülüklerindeki İKYS il yöneticilerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. “Başvuru için gerekli belgeler”, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

 

V- Sınav Konuları

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

 

A) Kur’an kursu öğreticisi ve imam-hatipler için;

 1. 1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. 2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. 3.      Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

B) Müezzin-kayyımlar için;

 1. 1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
 2. 2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
 3. 3.      Ezan, ikamet ve etik ilkeleri. (10 puan)

 

VI- İletişim

Yazışma Adresi:

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail :

persis@diyanet.gov.tr

Telefon :

(0312) 295 70 00

 İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞ

İlgili Makaleler