Diyanet isleri Baskanligi

Diyanet MBSTS’e Katılacaklara Yolluk ve Konaklama Ücreti

MAĞDUR DİYANET PERSONELİNE KİM SES VERECEK…

 

Bilindiği gibi bizler, Diyanet Çalışanları, hem 657 sayılı DMK, hem de 633 sayılı DİB kanunu ile idare edilmekte, görev ve sorumluluklarımızı bu kanunlara göre yapmaktayız. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızca 2014 yılı MBSTS (Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) sınavı 24 Mayıs 2014 tarihinde 21 İlde gerçekleştirilecektir. 

81 ilden sınav yapılacak illere Din Görevlileri gidecekler ve sınava girmeye çalışacaklar. Sınava girmek için en ücra köylerden gelecek din görevlileri yaklaşık 300-400 km yol gidecekler ve arkadaşlarımız bu sınava katılmak için maddi anlamda yol ve konaklama için harcama yapacaklardır.

Eğer bizler Devlet Memuru isek ve devlet memurları da görev mahallinden başka yerlere gittiklerinde yolluk ve harcırah alıyorlar ise ve bu taleplerini de 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre alıyorlarsa ki kanunun 18. Madde (a) fıkrasına göre;

 

“Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler: (1)

Madde 18 – (Değişik: 11/12/1981 – 2562/8 md.)

(Değişik: 17/4/2008-5754/78 md.) Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına; 

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir” ifadeleri yer almaktadır. 

Bu itibarla, MBSTS sınavına katılacak olan görevlilerimizin Valilik ve Kaymakamlık oluru ile idari izinli sayılmalarını ve yolluk ve konaklama giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 

İlgili Makaleler