Ana Sayfa Haber Diyanet isleri Baskanligi Diyanet, kurumiçi 350 Atama Yapacak

Diyanet, kurumiçi 350 Atama Yapacak

40731

Diyanetİşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısıbelirtilen kadrolara, Başkanlığımızca yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucunagöre naklen (kurumiçi) “Murakıp” alınacaktır.

I. ATAMA YAPILACAK KADROLARIN BULUNDUĞU YER,UNVAN, SINIF, DERECE VE ADEDİNE GÖRE DAĞILIMI

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI DERECESİ SAYISI
Taşra Teşkilatı Murakıp D.H. S 1-7 350
TOPLAM 350

II. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

4. Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

5. Halen Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak.

III. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Sınava başvuru yapacaklar, 30/09/2013-11/10/2013 tarihleri mesai günleri 08:30-16:30 saatleri arasında istenen belgelerle birlikte İl Müftülüklerine şahsen müracaat edeceklerdir.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar yurtdışından müracaat edecek adaylar adına başvuru işlemini yapabileceklerdir.

2. Başvuru işlemleri görevli personel tarafından Başkanlığımız İKYS programı üzerinden gerçekleştirilecektir. Belgeleri eksik olan adayların kayıt ve müracaat işlemi yapılmayacaktır.

3. Başvuru kayıt işleminden sonra, “Aday Başvuru Belgesi” müracaatı gerçekleştiren ilgili memur tarafından onaylanarak adaya verilecektir.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 11/10/2013 tarihi saat 16:30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV. SINAV

1. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

2. Başarılı olmak için sınavın her iki aşamasından 70 (yetmiş) puan almak şarttır.

3. Sınavın yazılı aşaması Başkanlığımız tarafından yapılabileceği gibi başka bir kuruma da yaptırabilecektir.

4. Sınavın yazılı aşaması başka bir kuruma yaptırıldığı takdirde sınav ücretlerinin yatırılması, sınavın tarihi, yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar www.diyanet.gov.tr adresinden daha sonra ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

V. DİĞER HUSUSLAR

1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

4. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav sürecindeki iş ve işlemler için geçerlidir. Bundan sonraki murakıp kadrosu için açılacak sınavlar için müktesep teşkil etmez.

5. Sınavla ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı DMK, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VI. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Hizmet sürelerini ve kazanılmış hak aylık derecelerini gösterir amirlerince onaylanmış hizmet cetveli (hizmet süreleri başvuruların son günü itibariyle hesaplanacaktır.),

2. En az dört yıllık dini yüksek öğrenim veya en az dört yıllık yüksek öğrenimini gösteren tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

4. Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

NOT:

1- Adayların, başvuru için gerekli belgeleri başvuru esnasında İKYS üzerinden işlemi gerçekleştirecek ilgili personele ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

2- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.

VII. Sınav Konuları;

A. Yazılı Sınav Konuları:

1. Temel Dini bilgiler,

2. Mevzuat.

B. Sözlü Sınav Konuları

1. Kur’an-ı Kerim,

2. Temel Dini bilgiler,

3. Mevzuat.

VIII. Kaynak Eserler ve Sınav Konusu Mevzuat

S.N. ESER/MEVZUAT YAZAR
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon
2 İlmihal 1. ve 2. Ciltler Komisyon
3 Riyazü’s-Salihin Komisyon
4 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM
5 T.C Anayasası www.mevzuat.gov.tr www.diyanet.gov.tr
6 Başkanlık Mevzuatı
7 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
8 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
9 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
10 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
11 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

IX. İletişim

Yazışma Adresi:Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon :(0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Önceki İçerik55 yaşında ilahiyat fakültesini kazandı
Sonraki İçerikYeni Liselere Geçiş Sınavında Din Kültürü Soru Sayısı Belli Oldu