İlahiyat Haber

Da Vincinin Şifresi İslam Biliminde Saklı


“DA VİNCİ’NİN ŞİFRESİ İSLAM BİLİMİNDE SAKLI”

Da Vinci’nin şifresi İslam biliminde saklı. Dikkat edilirse Avrupa’daki büyük keşiflerin çoğu hep İtalya’da oldu. Çünkü İtalya Suriye’den, Mısır’dan gümrük kapısı gibiydi. Da Vinci, akıllı bir adamdı. Birçok aletin modelini veriyordu ama hiçbirinin modelini yapamadı. Geçtiğimiz günlerde çok başarılı bir akademisyen arkadaşım bana şöyle dedi: Avrupa’nın dimağını dolduran yanlış isimler var. Bunların gerçek yerlerinin ne kadar az olduğunu gösteremediğimiz sürece İslam bilginlerinin hakları yenmiş olacaktır.

AMERİKA KITASINI MÜSLÜMANLAR KEŞFETTİ
Müslümanların yüzyıllar boyu bir çok önemli buluşlar yaptığını anlatan Sezgin şöyle devam etti: Aslında Yunan bilginlerinin kitaplarını Latin dünyası da tanıyordu, kitapları Latince’ye tercüme de ettiler ama bu eserler onlara tesir etmedi.Ancak Müslümanlar bu kitapları tanıdıktan sonra büyük bir aşkla bunları anlamaya çalıştılar ve yaratıcı olmaya başlayarak büyük şeyler yarattılar. Amerika kıtası da Müslümanlar tarafından keşfedildi. Christophe Colomb, Müslümanlar tarafından yapılan Dünya haritasına dayanarak Amerika’ya değil, Asya’ya ulaşmak istiyordu.

MODERN HARİTALAR İLK OLARAK İSLAM DÜNYASINDA YAPILDI
Sezgin, İslam coğrafyası ve denizciliği üzerine 26 yıl çalıştığını söyleyerek vardığı sonuç için: “Modern haritaları Avrupalıların yaptığı bilgisi tamamen yanlış. Modern haritalar ilk olarak İslam dünyasında yapıldı. Bunu ispat ettim. 18. Yy’a kadar Avrupa’da enlem-boylam derecesine dayanan harita yapma geleneği yoktu. Bunu İslam dünyasından öğrenmişler ama uzun yıllar doğru tatbik edememişler”, dedi.

İSLAM DÜNYASININ BÜYÜK HARİTALARINI PİRİ REİS YAPMADI
Piri Reis haritasının ne olduğunu Türkler henüz bilmiyorlar. Piri Reis İslam dünyasının bir parçası ama İslam dünyasının büyük haritalarını Piri Reis yapmadı. Piri Reis’in İslam haritacılığına katkısı şudur: Akdeniz haritacılığında bazı adaları tanzim etmek. Bunu asla küçümseyemeyiz ancak Piri Reis Akdeniz’in dışına çıkmadı.

BİLİMLER TARİHİ İSLAM DÜNYASINDAKİ YARATICILIĞI BİLMİYOR
Piri Reis önemli bir halka ama haritacılık Piri Reis’le başlamadı, onunla da bitmedi. Müslümanlar 13. Yy’da Güney Kutbu’na ulaştılar. Hint Okyanusu’nda Afrika ile Sumatra arasındaki mesafeyi 22 dakika farkla ölçtüler. Bunlar maalesef bilinmiyor. Sadece Türkler, Araplar da değil bilimler tarihi de İslam dünyasındaki yaratıcılığı bilmiyor. Bilmediği için de İslam bilimleri bir çıkmaz sokaktadır.

ARAPÇA ÖĞRENİYORUM DİYE BURS VERMİYORLARDI
27 Mayıs döneminde yaşadıklarından sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalan Fuat Sezgin, öprencilik hayatında karşılaştığı engelleri de şöyle anlattı: Biz talebeyken her şey Halk Partisi’nin elindeydi. Onlara çalışkan talebelerin listesi gider, listeye göre burs verirlerdi. Benim adım da çalışkan talebelerin arasındaydı. Benim de babam öldüğü için maddi durumumuz da o kadar iyi değildi, ben de burs için gittim. Oradaki adam bana ne yaptığımı sordu. Şarkiyat tahsili yaptığımı söyledim. “Niye yapıyorsunuz?” diye sordu. Arapça öğreniyorum gibi şeyler söyleyince, bana “Bu bizim prensiplerimize aykırı. Size burs veremeyeceğim” dedi. Ben de onlara büyük bir Alman oryantalistin yanında çalıştığımı ve onun bana Arapça’nın yanısıra Latince, Yunanca gibi dilleri de öğrenmem gerektiğini söylediğini açıkladım. “O zaman olur” diyerek burs verdiler. Böyle çok karanlık bir devre vardı.

 

İlgili Makaleler