Kâne ve kardeşler Arapça Gramer Dersleri

مَادَامَ - مَازَالَ - كَانَ - صَارَ - لَيْسَ - أَصْبَحَ - أَمْسَى - أَضْحَى - ظَلَّ - بَاتَ  Mazi fiillerinden oluşur ve her birinin muzarisi ve emri de aynı işi yapar. İsim cümlesinin başına gelerek, ismini REF eder ve haberini NASB eder. Şöyle de söylenebilir : İsim cümlesinin başına ( كَانَ ) geldiği zaman, mübtedâ olarak görev yapan kelime,...

İnne Ve Kardeşleri Arapça Gramer Dersleri

( إِنَّ ) ve kardeşlerinin İSMİ ve HABERİ hakkında derlenen bilgiler : ( إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَالِمُ كُلِّ شَيْئٍ ) "Muhakkak ki Ellah'u Teala her şeyi bilicidir." Terkibindeki bilgiler : (1) Lafzen mensub olan ( اللهَ ) Lafzı Celâl'ine, "inne'nin ismi" denir. Lafzen merfu olan ( عَالِمُ ) ism-i fâili ise, "inne'nin haberi"denir. (2) Hurufu müşebbehe bil-fiil olan ( إِنَّ ) lafzında,...

La لاَ Arapça Gramer Dersleri – Cinsin hükmünü nefy

  1) ( لاَ ) irab bakımından ( إِنَّ ) gibi görev yapar. Yani ismini NASB eder ve haberi REF eder. Ancak; cinsi nefy eden değil de, cinsin hükmünü nefyeden bir harftir. ( لاَ )'nın haberinin hükmü, mübtedanın haberinin hükmü gibidir. 2) ( لاَ ) amelinin şartı; (a) isminin nekre olması (b) isminin muzaf veya muzafa benzeyen olması, (c) isim...

مَا ، لاَ İsmi Arapça Gramer Dersleri

  ( مَا) lafzının Görevleri Hakkında derlenen genel bilgiler : (1) İstifhamiye olarak görev yapar, (2) Şart edatı olarak görev yapar, (3) Mevsul olarak görev yapar, (4) Müfret ile sıfatlanarak mevsuf olarak görev yapar, (5) Cümle ile sıfatlanarak mevsuf olarak görev yapar, (6) Sıfat olarak görev yapar. (7) Sıla'ya, sıfata ve âid zamirine ihtiyaç duymayan tam isim olarak görev yapar. Örnek...

Muzari Fiil Arapça Gramer Dersleri

  Muzari malum : يَنْصُرُ  Yardım eder / ediyor. Muzari meçhul : يُنْصَرُ  Yardım edilir/ediliyor. Muzari mutlak fiildir.  1) Muzari fiil, şimdiki ve gelecek bir zamana (bir emir’e) bağlı olarak, bir işin / bir hâlin / olaydaki bir sahnenin oluşmakta olduğunu bildirir. Muzari fiil'in anlamı : Ayet-i Kerime'deki hükmü (Emr-i ilâhiyi) idrâk ettiği ânı Referans Noktası (VAKİT, Oluş ânı) olarak kabul edip,...

Mübteda Arapça Gramer Dersleri

  İsim Cümlesi, Mübtedâ ve Haber Hakkında derlenen bilgiler   İSİM CÜMLESİ İsim cümlesi, bir isim ile başlar. “Mübtedâ” ve “Haber” adı verilen iki unsurdan meydana gelir. Her ikisinin de son harfi, mânevi âmil ile merfûdur (REF halinde) ve bu nedenle de mamuldur. İsim cümlesindeki manevi âmilde, delil ile isnat vardır. Şöyle de söylenebilir: 1) Delil (Burhan), Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i...

Fail Arapça Gramer Dersleri

  HADİS-İ KUTSÎ nin haber verdiği AKIL'ın kâbiliyetleri, görevleri ve FİİL - FÂİL ilişkisiyle ilgili saklı bilgiler : Akıl ile ilgili Hadis-i Kutsi ile 9/112 arasında bir ilgi olabilir. Düşünme tâlimleri için her bir kâbiliyetin yanına Ayet-i Kerimedeki karşılıkları yazıldı. Hadis-i Kutsî: "Cenâb-ı Hak bütün âlemlerden evvel, her şeyden önce AKL'ı halk etti ve ona; (1) OTUR diye emretti, o da...

Naibi Fâil Arapça Gramer Dersleri

  NÂİBU FÂİL Nâibu fâil ; (1) Kişiye - önemini kavrayamadığından dolayı -.unuttuğu veya ihmal ettiği şeyin Hakk Teala tarafından bir vesile ile hatırlatandır. (2) Meçhul fiil cümlesinde fâil zikredilmediği (hazf edildiği) için cümlenin mefulü, fâil yerine geçer ve naibu fâil adını alır. Son harfi, fâil gibi ötre okunur. Nâibu fâil, mânevi bir varlık olabilir: Örnek : Teheccüt namazını kılan, gündüz...

Haber Arapça Gramer Dersleri

  HABER Haber, cümlenin ikinci kısmıdır, mübtedânın durumunu bildirir, nekredir ve mânevi âmil ile REF olunmuştur. Şayet, haber cümlenin başına gelmiş ise "Haber-i mukaddem" adını alır. Haber-i mukaddem'de "Ahirette göreceğinizi (dünyada değil) şimdiden size haber veriyorum." bilgisi saklıdır. Ayet-i Kerimeyi dinleyen isim cümlesindeki hükmü idrak edince; birinci aşamada, “evet, yükümlüğüm” der. İkinci aşamada, “görevlerim şunlardır” der. Üçüncü aşamada, “sorumluyum” der ve hükmün...