Görsel Yok

Tasrif Nedir ? Arapça

25 Nisan 2021 fasiharapca 0

Tasrif Arapçada bir ismin veya fiilin bir şekilden başka bir şekle dönüşmesidir. Fiillerin tarifi maziden muzariye, muzariden emre vb yollarla olurken İsimlerin tasrifi kelimeleri tesniye, […]

Görsel Yok

LAZIM MEBNİLER ZAMİRLER

18 Aralık 2019 fasiharapca 0

LÂzIM MEBNîLER ZAMîRLER(الضمائر}zamîr (الضِميُر ): îsmin yerini tutan ma‘rife isimdir:ben انا sen هو o انتZamirler ikiye ayrılır: 11-Munfasıl Zamir (الضمير لمنفصل Ayrı zamir)2-Muttasıl Zamir (الضيير […]

Görsel Yok

Lazım Mebni Zarflar

18 Aralık 2019 fasiharapca 0

Lazım Mebni Zarflar   Lazım mebniler kategorisinde bazı zarflar yer almaktadır. Mekan veya zaman belirlemek için kullanılan zarflardan 17 tanesi lazım mebnidir.    حَيثُ – damme […]

Görsel Yok

MEBNÎ KELİMELER ve Çeşitleri

18 Aralık 2019 fasiharapca 0

MEBNÎ KELİMELER(آلكلمات مبنية)Mebnî, yukarıda da tarif edildiği gibi, cümlede yerine göre irab alameti (sonundaki harekesi) değişmeyen kelimedir. Mebnîler ikiye ayrılır: I- Lâzım Mebnî (المبنى اللازم)II- […]

Görsel Yok

Arız Mebni Kelimelerin Çeşitleri

18 Aralık 2019 fasiharapca 0

MEBNÎ KELİMELER   Ârız mebni Kelimeler Temelde  ikiye ayrılır: A:Arız Mebni İsimler B:Arız Mebni Fiiller  A-Ârız Mebnî isimler: 1-Bazı münâdâlar 2-Umûmî olumsuzluk bildiren (لا)’nın ismi, 3-On […]

Görsel Yok

Murab Mebni Nedir

17 Aralık 2019 fasiharapca 0

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI (النحو)Nahiv (النحو sözdizimi, sentaks): lafzın cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre i’râb الإعراب inceleyen bilim dalıdır.Cümle İçinde bulunan ve […]

Görsel Yok

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI

16 Aralık 2019 fasiharapca 0

NAHİV ve NAHVİN TARİFİ TANIMI (النحو)Nahiv (النحو sözdizimi, sentaks): lafzın cümle içindeki durumunu ve bu durumuna göre i’râb الإعراب inceleyen bilim dalıdır.Cümle İçinde bulunan ve […]