Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Arapça Yazıldığı Halde Okunmayan Harfler

ÖZEL İMLÂSI OLAN BAZI KELİMELER

Arapçada gerek bazı karışıklıkların önüne geçmek için, gerekse Kur’ân-ı Kerîm’in özel imlâsı sebebiyle bir takım özel imlâ şekilleri meydana  gelmiştir.

I. Yazıldığı Halde Okunmayan Harfler:

1. ( انا ) zamirinin sonundaki ” elif   ( ا).

2. Fiil-i mâzi ile mansûb ve meczûm muzâriler ve emr-i hâzırlardaki  cemi vâvından sonraki ” elif ” ( ا). * Bu elife “elifu’l-vikâye”  veya “elifu’l-fârıka  denilir.  

لَمْ يَنْصُرُوا  yardım etmediler

نَصَرُوا  yardım ettiler

لَنْ يَنْصُرُوا yardim etmeyecekler

  
أُنْصُرُوا  yardım ediniz

3. (  ماءة  مائة ) kelimesinin ortasındaki ” elif” ( I).

4. ( عمرو)’ın sonundaki ” vâv ” ( و ) 

5. ( اولو ) ile (  اولاء) kelimelerinin ikinci harfi olan ” vâv ” ( و ).

 

 

 

 

 

 

İlgili Makaleler