ARAPÇANIN TARİHİ

ARAP DİLİ HAKKINDA GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN FİLOLOJİK ÇALIŞMALAR Sami diller grubundan olan ve önceleri yalnızca Arap Yarımadasında konuşulan Arap dili, Arapların aşın derecedeki dil sevgileri, Arap panayırları2 ve saray çevreleri3 ile beslenmiş KuFân’ıa inişiyle de kudretli ifâde gücünü kazanarak zirveye ulaşmıştır, Kur'ân'ın nüzûlü, bir taraftan dünyada en büyük sosyal ve kültürel bir inkılâp, diğer taraftan da Arap dili ve edebiyatının gelişmesinde en kuvvetli...

Gayri Munsarif Arapçada Nedir

Gayri Munsarif (Yarı Çekimli) Gayri munsarif ifadesi cümle içerisinde aldığı göreve göre bir kelimenin son harekesinin normal şartlarda olması gerektiği gibi kullanılamaması durumunu anlatmak için kullanılır. Arapçada kelimelerin son harf harekeleri cümle içerisinde aldıkları göreve göre değişiklikler gösterir, ki buna “irab” diyoruz. Örneğin, özne yani fail olan bir kelimenin son harfinin harekesi ötredir. Nesne olan bir kelimenin son...

Arapçada Alem İsim Kavramı

Arapçada Alem “özel isim”  anlamında kullanılan bir dil bilgisi terimidir. Aslında “bilmek” anlamındaki علم fiilinden türemiştir. Bir kişinin veya kurumun vb. kendine has olan ismine özel isim denir. Biz o kişiyi veya kurumu o ismiyle “biliriz” bu yüzden özel isim kavramı Arapçada alem kavramıyla eşleşmiştir. Alem kelimesi aynı zamanda “bayrak” anlamında da kullanılır. Çünkü uluslar bayraklarıyla “bilinirler” Peki...

ARAPÇA SIFAT TAMLAMASI ÖRNEKLERİ

ARAPÇA SIFAT TAMLAMALARI ÖRNEKLERİ يَوْمٌ بَارِدٌ :soğuk gün يَوْمٌ غَائِمٌ :bulutlu gün كَلَامٌ فَارِغٌ :boş söz طَالِبٌ رَاغِبٌ :istekli öğrenci نَجَّارٌ مَاهِرٌ :yetenekli marangoz جَبَلٌ شَاهِقٌ :yüksek da saf altın ذَهَبٌ خَالِصٌ قَوْلٌ وَاضِحٌ : açık söz سَعْيٌ بَاطِلٌ : boş çaba سَيْفٌ حَادٌ : keskin kılıç مِعْطَفٌ رَخِيصٌ : ucuz palto قَمِيصٌ وَسِخٌ : kirli gömlek عَامِلٌ جَدِيدٌ : yeni işçi مَقَالٌ طَوِيلٌ : uzun makale رَجُلٌ سَمِينٌ : şişman adam وَلَدٌ نَحِيفٌ :...

Muzaf – Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI

Arapça İsim Tamlaması Muzaf - Muzafun İleyh İSİM TAMLAMASI (Muzâf-Muzâfun İleyh) Birbirinin manasını tamamlamak üzere iki ismi yanyana getirmekle yapılan terkiptir. Arapça’da bu isimlerden baştakine muzâf, ikincisine muzâfun ileyh, meydana gelen terkibe de izâfet terkibi denir. İzâfet terkibi Türkçe’ye çevrilirken genellikle önce muzâfun ileyh sonra muzâf tercüme edilir. Muzâfun ileyh bağlanırken ..ın, in, ..un, ün takısı alır. Muzâf cümledeki yerine göre hareke...

İBDAL

İBDAL Bir harfin yerine başka bir harf getirmektir. Sahih harfin yerine başka bîr sahih harf, illet harfinin yerine sahih harf, sahih harfin yerine illet harfi veya ،İlet harfinin yerine başka bir illet harfi getirmek suretiyle yapılır. İBDÂL (الإبدال): Bir harfi başka bir harfin yerine getirmektir. İllet harfinin, başka bir illet harfine çevrilmesi: قَوَلَ - قالَ                                               İllet harfinin hemzeye çevrilmesi veya hemzenin...

İ’lal – İlal Çeşitleri Kalb İskan ve Hazif

İlal İlet harflerinin kolaylık için değiştirilmesine ilal denir İ’LÂL (الإعلال): İllet harfleri denilen elif, vâv, yâ (ا، و، ي) harflerini kaldırmak (الحذف hazf), veya harekesini atmak (الإسكان iskân) veya başka bir illet harfine çevirmek (القلب kalb) suretiyle değiştirmek demektir. İ’lâl üç yolla olur: Hazf: İllet harfini atmakla yapılan i’lâldir. İlletli olan kelimeler başında, ortasında veya sonunda olmak üzere üçe ayrılır: Baştan...

Câmid İsimler

Arapçada isimler, türemişlik bakımından ikiye ayrılır. 1. Tanım Câmid İsimler: Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere bu ad verilir. Sözgelimi مَاء، شَجَرَة، فَرْع، أَرْض، عَيْن isimleri biçimsel yönden özgün, yani başka bir kelimeden türememiş câmid isimlerden birkaçıdır. 2. Tanım Câmid İsimler - Mevsuf İsimler Konulduğu özgün biçimini koruyan ve başka bir kelimeden türememiş olan isimlere...

Nakıs Fiiller 3

 Nakıs Fiiller 3 Nakıs fiil: Son harfi illetli harf olan fiildir.  دَعَا ، رَمَى ، نَسِىَ  gibi fiiller nakıs fiiller grubuna girmektedir. Genel olarak nakıs fiillerin mazi ve muzari çekiminde 3 tip fiil ile karşılaşırız: 1- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi ötre olanlar: دَعَا يَدْعُو  gibi. 2- Mazide orta harfi üstün, muzaride orta harfi esre olanlar: رَمَى يَرْمِى  gibi. 3- Mazide...

Nakıs Fiiller 2

Nâkıs Fiiller Fiillerin asıl hallerinden 'Lamel Fiil'i (asli harflerden sonuncusu) "vav"(و) yada "ya"(ى) illet harflerinden biri olan fiillere Nâkıs Fiil denir. 1) vav'i Nâkıs Fiiller Mazide son harfi 'elif'(ا), Muzaride son harfi 'vav'(و) dır. دَعَا / يَدْعُو  ،  شَكَا / يَشْكُو  ،  تَلا / يَتْلُو  ،  مَحَا / يَمْحُو  ،  عَفَا / يَعْفُو Mazi Fiil Çekimi; دَعوْا دَعَوْنَ دَعَوْتُمْ دَعَوْتُنَّ   دَعَوَا دَعَتَا دَعَوْتُمَا دَعَوْتُمَا دَعَوْنَا دَعَا دَعَتْ دَعَوْتَ دَعَوْتِ دَعَوْتُ Muzari Fiil Çekimi; يَدْعُونَ يَدْعُونَ تَدْعُونَ تَدْعُونَ   يَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ تَدْعُوَانِ نَدْعُو يَدْعُو تَدْعُو تَدْعُو تَدْعِينَ اَدْعُو Muzari halleri cezim yapılırken...