ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLERİN İNNE İLE KULLANILIŞI

ARAPÇA MUTTASIL (BİTİŞİK) ZAMİRLERİN (İNNE إِنَّ ) İLE KULLANILIŞI: (İNNE إِنَّ  ) (Gerçekten, şüphesiz, doğrusu) gibi anlamlara gelir ve tekid (pekiştirme) sağlar. Anlamı kuvvetlendirir.  Bu edat “gramere göre isim sayılan” bir kelimenin başına getirilebilir. إِنَّ   الْوَلَدَ   ذكِيٌّ İnne’l-velede zekiyyun. Gerçekten oğlan zeki. Bu cümlede (veled) isminin başında kullandık. Bazen üstteki cümledeki gibi bir isim kullanmak istemeyebiliriz.  O isim, (kaç kişiyi ve hangi cinsiyetteki kişiyi) gösteriyorsa ona...

Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri

  Yer ve zaman bildiren isimlere zarf denir. Bazı zarflar ve manaları şöyledir: أَمَامَ  önünde; خَلْفَ   arkasında;  بَيْنَ  arasında;  عِنْدَ  yanında;  تَحْتَ  altında; فَوْقَ   üstünde; قَبْلَ   -den önce; بَعْدَ   -den sonra;  اَلْيَوْمَ  bugün; أَمْسِ  dün;  غَدًا  yarın… Zarflar ikiye ayrılır: 1- Yer zarfları: “Nerede?” sorusuna cevap veren zarflardır. 2- Zaman zarfları: “Ne zaman?” sorusuna cevap veren zarflardır. NOT: Bizler Hafıza Merkezi olarak, zarfların da içinde bulunduğu tam 143...

Vasıl ve kat’ hemzesi

    Kelimenin ilk harfi olarak gelen hemze, öncesinde başka bir kelime olduğunda okunmadan bir sonraki harfe geçiliyorsa vasıl hemzesidir. Öncesinde başka bir kelime olsun olmasın her durumda okunan hemze ise kat’ hemzesidir. Vasıl hemzesini şöyle sıralayabiliriz: 1- Harflerden (edatlardan) sadece harf-i tarifin hemzesi vasıl hemzesidir. Diğerleri kat’ hemzesidir. 2- Şu isimlerin başındaki hemzeler vasıl hemzesidir: اِسْمٌ  -  اِبْنٌ  -  اِبْنَةٌ  -  اِثْنَانِ  -  اِثْنَتَانِ  -  اِمْرُؤٌ ...

Arapçada Sayılar

  Arapçada sayılar “adet” olarak, sayılan şeyler ise “madud” olarak anılır. Arapçada sayılar ve kullanıldıkları isimler belli kurallara göre gelirler. Örneğin “1 öğrenci” demekle, “11 öğrenci” “21 öğrenci” demek birbirinden farklıdır. Sayıları kolayca öğrenebilmek için şu dört grupta inceleyeceğiz: 1- Müfred sayılar (1-10 arası olan sayılar) 2- Mürekkeb sayılar (11-19 arası olan sayılar) 3- Ukud sayılar (10’un katları olan sayılar) 4- Matuf sayılar (20’den sonra gelen ara sayılar) 1-...

Arapçada Sıra sayıları

  Bu sayılar varlıkların bir sıra içindeki yerlerini, baştan veya sondan kaçıncı sırada olduklarını bildiren sayılardır. Sıra sayıları, sayılan kelimelerden sonra gelir.   فَاعِلٌ kalıbında düzenli bir sıfat yapısı gösterir.  Sayılana yer yönden uyar. Kullanıldığı isimle sıfat tamlaması oluştururlar. Birinci اَلْأَوَّلُ   ث   اَلْأُلَى İkinci اَلثَّانِى   ث  اَلثَّانِيَةُ Üçüncü اَلثَّالِثُ   ث  اَلثَّالِثَةُ Dördüncü اَلرَّابِعُ   ث   اَلرَّابِعَةُ Beşinci اَلْخَامِسُ   ث  اَلْخَامِسَةُ Altıncı اَلسَّادِسُ   ث   اَلسَّادِسَةُ Yedinci اَلسَّابِعُ   ث   اَلسَّابِعَةٌ Sekizinci اَلثَّامِنُ   ث    اَلثَّامِنَةُ Dokuzuncu اَلتَّاسِعُ   ث   اَلتَّاسِعَةُ Onuncu اَلْعَاشِرُ   ث  اَلْعَاشِرَةُ 11-19 arası sıra...

Arapça Dil Bilgisi İçindekiler

  1 Hemzenin yazılışı 2 Arap harflerin mahreçlerindeki önem 3 Hareke 4 Kamerî ve Şemsî harfler 5 Arapçada Kelime çeşitleri 6 Arapçada Cinsiyet bakımından kelimeler 7 Müzekker kelimeler 8 Müennes kelimeler 9 Sayısına göre isimler 10 Marife-Nekra 11 İsim tamlaması / Muzaf – Muzafun ileyh 12 İsimlerde İrab 13 Arapçada Sıfat tamlaması Sıfat Mevsuf 14 Arapçada Bazı zarflar ve yön isimleri 15 Muzari fiil 16 Arapçada Fiil – Fiil Cümlesi – Mazi Fiil 17 Emir fiil 18 İsim cümlesi / Mübteda – Haber 19 Munfasıl Zamirler 20 Muttasıl Zamirler 21 Arapça İşaret isimleri 22 İnne ve benzerleri / Fiile benzeyen...

Taaccub (şaşma) vezinleri

    Bir olay karşısında şaşkınlığımızı, sevincimizi, hayretimizi göstermek için kullandığımız bazı vezinler vardır. Bu vezinlere taaccub vezinleri denilir. Taaccub ifadeleri Türkçeye “Ne güzel hava!” “Ne uzun cetvel!” “Ne geniş oda!” şeklinde çevrilir. Sülasi fiilden ve nitelik bildiren fiillerden şu vezinlerde yapılır.  مَا أَفْعَلَ ، أَفْعِلْ بِ Müzekker ve müennes için ortak olarak kullanılır. Bunlara taaccub fiilleri denir. Kendilerinden sonra marife bir...

Övme ve yerme fiilleri Medh ve zem fiilleri

  Arapçada birini övmek ya da yermek için kullanılan fiiller vardır. Bu fiiller övmek için olunca “ne güzel!” “ne iyi! ; yermek için olunca da “ne kötü!” “ne çirkin!” şeklinde tercüme edilir. Med fiilleri:نِعْمَ – حَبَّذَا Zem fiilleri :بِئْسَ – سَاءَ – لاَ حَبَّذَا Cümlede kullanılışları: Birinci cümlenin başında yer alırlar. Arkalarından genellikle iki merfu isim gelir. Birinci isim medh veya zem fiilin faili,...

Mebni – Murab

İsimler ve fiillerin bazılarının sonu cümledeki yerine göre veya başına gelen bir edattan dolayı değişirken, bazılarının sonu da ne olursa olsun değişmez. Sonu cümledeki yerine göre veya başına gelen bir edata göre değişebilen kelimelere “murab” denir. Ne olursa olsun sonu değişmeyen ve tek bir hal üzere kalan kelimelere de “mebni” denir. Mebni kelime gruplarını öğrendiğimizde murabları da öğrenmiş oluruz. Çünkü...

Te’kid

  Kendinden önce gelen bir isim cinsi kelime üzerinde vurgu yapmak ve anlamını daha da kuvvetlendirmek için kullanılan ifadelere te’kid denir. Te’kid, te’kid edilen şeye irab bakımından uyar. Te’kid iki çeşittir: 1- Lafzi Te’kid: Kelime tekrarıyla olur. Harf, isim veya fiil tekrarlanarak anlamı kuvvetlendirilmiş olur. Mesela: اَلدَّرْسُ سَهْلٌ سَهْلٌ  “Ders kolaydır kolay.”cümlesinde 1. سَهْلٌ  haber, 2. haber te’kiddir. 2- Manevi (Anlamla ilgili) Te’kid: Bu te’kid...