Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça Dil Bilgisi ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLERİN İNNE İLE KULLANILIŞI

ARAPÇA MUTTASIL ZAMİRLERİN İNNE İLE KULLANILIŞI

ARAPÇA MUTTASIL (BİTİŞİK) ZAMİRLERİN (İNNE إِنَّ ) İLE KULLANILIŞI:

(İNNE إِنَّ  ) (Gerçekten, şüphesiz, doğrusu) gibi anlamlara gelir ve tekid (pekiştirme) sağlar. Anlamı kuvvetlendirir. 

Bu edat “gramere göre isim sayılan” bir kelimenin başına getirilebilir.

إِنَّ   الْوَلَدَ   ذكِيٌّ
İnne’l-velede zekiyyun.
Gerçekten oğlan zeki.

Bu cümlede (veled) isminin başında kullandık.

Bazen üstteki cümledeki gibi bir isim kullanmak istemeyebiliriz. 

O isim, (kaç kişiyi ve hangi cinsiyetteki kişiyi) gösteriyorsa ona uygun zamiri kullanırız.

Bu edatı, bir zamirin başına getirip (Gerçekten o…, gerçekten sen, gerçekten ikiniz…, ) diye kullanabiliriz.

Türkçe’de bunu kişi zamirleri ile yapıyoruz.

Ama Arapça’da bunu kişi zamirleri olan ((هُوَ – أَنْتَ – أَنَا (ben, sen, o) gibi zamirlerle değil, sahiplik bildiren (benim, senin, onun) gibi zamirleri kullanarak yapıyoruz.

Ama Türkçe’ye, sanki kişi zamirlerini kullanmış gibi çeviriyoruz.

Ör:

Gerçekten, şüphesiz, doğrusu İnne إِنَّ
Sen (erkek)       (kişi zamiri) Ente أَنْتَ
Senin  (erkek)  (sahiplik zamiri) -ke كَ

İnne + sahiplik zamiri:

Gerçekten sen.., şüphesiz sen.., doğrusu sen… İnneke إِنَّـكَ
إِنَّـهُـمْ  3(İnnehum)Gerçekten onlarŞüphesiz onlar(erkek) إِنَّـهُـمَا  2(İnnehumâ)Gerçekten o ikisiŞüphesiz o ikisi(erkek) إِنَّـهُ 1(İnnehu)Gerçekten oŞüphesiz o(erkek)
إِنَّـهُـنَّ  6(İnnehunne)Gerçekten onlarŞüphesiz onlar(bayan) إِنَّـهُـمَا  5(İnnehumâ)Gerçekten o ikisiŞüphesiz o ikisi(bayan) إِنَّـهَا  4(İnnehâ)Gerçekten oŞüphesiz o(bayan)
إِنَّـكُمْ  9(İnnekum)Gerçekten sizŞüphesiz siz(erkek) إِنَّـكُمَا  8(İnnekumâ)Gerçekten ikinizŞüphesiz ikiniz(erkek) إِنَّـكَ  7(İnneke)Gerçekten senŞüphesiz sen(erkek)
إِنَّـكُنَّ  12(İnnekunne)Gerçekten sizŞüphesiz siz(bayan) إِنَّـكُمَا  11(İnnekumâ)Gerçekten ikinizŞüphesiz ikiniz(bayan) إِنَّـكِ  10(İnneki)Gerçekten senŞüphesiz sen(bayan)
إِنَّـنَا  15(İnnenâ)Gerçekten bizŞüphesiz biz إِنَّـنَا  14(İnnenâ)Gerçekten ikimizŞüphesiz ikimiz إِنَّـنِي  13(İnnenî)Gerçekten benŞüphesiz ben

Not: 13 numaralı çekimde, inne ile  ye zamiri arasına, inne’nin sondaki harekesinin bozulmaması için koruma nunu denen bir nun ( ن) konmuştur.

Önceki İçerikHükmür’ Ra TECVİDİ ÖRNEKLERİYLE
Sonraki İçerikAyet ve Hadislerden Arapça Türkçe Dualar