Arapça Dil Bilgisi Özet

Taaccub (şaşma) vezinleri

 

 

Bir olay karşısında şaşkınlığımızı, sevincimizi, hayretimizi göstermek için kullandığımız bazı vezinler vardır. Bu vezinlere taaccub vezinleri denilir. Taaccub ifadeleri Türkçeye “Ne güzel hava!” “Ne uzun cetvel!” “Ne geniş oda!” şeklinde çevrilir. Sülasi fiilden ve nitelik bildiren fiillerden şu vezinlerde yapılır.  مَا أَفْعَلَ ، أَفْعِلْ بِ

Müzekker ve müennes için ortak olarak kullanılır. Bunlara taaccub fiilleri denir. Kendilerinden sonra marife bir isim gelir. Bu marife isim “ مَا أَفْعَلَ“ vezninin mefulün bihi olacağı için mensub olur.

Örnekler:

مَا أَطْوَلَ هَذِهِ الْمِسْطَرَةَ  Bu cetvel ne uzun!

مَا أَنْظَفَ هَذَا الْبَيْتَ   Bu ev ne temiz!

n müfred, nekra ve mensub gelir.

İlgili Makaleler