Ana Sayfa Arapça Diyaloglar Arapça Cümle-Kelime Kalıpları “ Çarpıcı itiraflarda bulundu” kalıbı:

“ Çarpıcı itiraflarda bulundu” kalıbı:

 

أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ  مُثِيرَة

 

Edlâ bi’tirâfât musîra.

 

Çarpıcı itiraflarda bulundu.

 

 

Kalıpta kullanılan kelimeler:

 

 

Görüş vb. açıkladı, ifade etti, haber verdi

 

Edlâ bi…

 

أَدْلَى  بِ

 

Görüş vb. açıklıyor, ifade ediyor, haber veriyor

 

Yudlî bi…

 

يُدْلِي  بِ

 

Görüş vb. açıklamak, ifade etmek, haber vermek

 

İdlâ bi…

 

إِدْلَاء  بِ

 

İtiraf

 

İ’tirâf

 

اعْتِرَاف

 

İtiraflar

 

İ’tirâfât

 

اعْتِرَافَات

 

Harekete geçirdi, kışkırttı, kızdırdı, cezbetti

 

Esâra

 

أَثَارَ

 

Harekete geçiriyor, kışkırtıyor, kızdırıyor, cezbediyor

 

Yusîru

 

يُثِيرُ

 

Harekete geçirmek, kışkırtmak, kızdırmak, cezbetmek

 

İsâra

 

إِثَارَة

 

Heyecanlandıran, harekete geçiren, kışkırtıcı, tahrik edici, etkileyici, çekici, uyarıcı

 

Musîr

 

مُثِيرٌ

 

 

Örnek cümleler:

1.

 

اَلْجَاسُوسُ  الْأُرْدُنِيُّ  أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ   خَطِيرَة

 

El-câsûsu’l-Urduniyyu edlâ bi’tirâfâtin hatîra.

 

Ürdünlü casus, önemli itiraflarda bulundu.

 

 

2.

 

هَلْ  هَذَا  الْاِعْتِرَافُ  يَخُصُّكَ ؟  هَلْ  أَدْلَيْتَ  بِهِ  بِطَوْعِكَ   وَاخْتِيَارِكَ  ؟

 

Hel hâza’l-i’tirâfu yehussuke? Hel edleyte bihî bi tav’ike ve’htiyârike?

 

Bu itiraf sana mı ait? Onu (itirafı) kendi isteğin ve kendi seçiminle miyaptın?

 

 

 

-mı?

 

Hel

 

هَلْ ؟

 

Bu

 

Hâzâ

 

هَذَا

 

İtiraf

 

El-i’tiraf

 

الْاِعْتِرَافُ

 

Özel oldu, birisine mahsus oldu

 

Hassa

 

خَصَّ

 

Sana has, sana özel

 

Yehussuke

 

يَخُصُّكَ

 

Onu itiraf ettin

 

Edleyte bihî

 

أَدْلَيْتَ بِهِ

 

Kendi isteğinle

 

Bi tav’ike

 

بِطَوْعِكَ

 

Senin seçimin

 

İhtiyâruke

 

اخْتِيَارُكَ

 

 

3.

 

أَدْلَيْتُ  بِاعْتِرَافَاتٍ  تَحْتَ  التَّهْدِيدِ  وَالضَّغْطِ  وَوَقَّعْتُ  عَلَى  إِفَادَاتٍ  بِاللُّغَةِ  الْعَرَبِيَّةِ

 

لَا اَعْرِفُ مُحْتَوَاهَا.

 

Edleytu bi’tirâfâtin tahte’t-tehdîdi ve’d-dagti ve vakkağtu alâ ifâdâtin bi’l-lugati’l-arabiyyeti lâ ağrifu muhtevâhâ.

 

Tehdit ve baskı altında itiraflarda bulundum, ve içeriğini bilmediğim Arapça ifadeleri imzaladım.

 

 

 

İtiraflarda bulundum

 

Edleytu bi’tirâfâtin

 

أَدْلَيْتُ بِاعْتِرَافَاتٍ

 

Altında

 

Tahte

 

تَحْتَ

 

Tehdit

 

Et-tehdîd

 

التَّهْدِيدُ

 

Baskı

 

Ed-dagt

 

الضَّغْطُ

 

İmzaladım

 

Vakkağtu

 

وَقَّعْتُ

 

Üzerine, üzerinde

 

Alâ

 

عَلَى

 

İfadeler

 

İfâdât

 

إِفَادَات

 

Arapça olarak, Arapçayla

 

Bi’l-lugati’l-arabiyyeti

 

بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

 

Bilmiyorum

 

Lâ ağrifu

 

لَا اَعْرِفُ

 

Onların içeriğini

 

Muhtevâhâ

 

مُحْتَوَاهَا

 

 

******************************************************

 

Aynı kalıp:  (itiraflar) yerine (açıklamalar) kelimesi konarak da kullanılabilir:

 

 

“ Çarpıcı açıklamalarda bulundu” kalıbı:

 

 

أَدْلَى  بِتَصْرِيحَاتٍ  مُثِيرَة

 

Edlâ bi tasrîhât musîra.

 

Çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

 

 

Açıklama, beyan

 

Tasrîh

 

تَصْرِيحٌ

 

Açıklamalar, beyanat

 

Tasrîhât

 

تَصْرِيحَاتٌ

 

 

*****************************************************

 

Fiilin mazi (-di’li geçmiş zaman) çekimi:

 

İTİRAFLARDA BULUNDU  أَدْلَى  بِاعْتِرَافَاتٍ

 

Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra sonuna

 

(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.

 

 

 

هُمْ أَدْلَوْا 3

(Hum edlav)

 

Onlar itiraflarda bulundular (erkek)

 

هُمَا أَدْلَيَا 2

(Humâ edleyâ)

 

O ikisi itiraflarda bulundu(erkek)

 

هُوَ أَدْلَى 1

(Huve edlâ)

 

O itiraflarda bulundu(erkek)

 

 

 

Gâib

(erkek)

 

هُنَّ أَدْلَيْنَ 6

(Hunne edleyne)

 

Onlar itiraflarda bulundular (bayan)

 

هُمَا أَدْلَتَا 5

(Humâ edletâ)

 

O ikisi itiraflarda bulundu(bayan)

 

هِيَ أَدْلَتْ 4

(Hiye edlet)

 

O itiraflarda bulundu(bayan)

 

 

 

Gâibe (bayan)

 

أَنْتُمْ أَدْلَيْتُمْ 9

(Entum edleytum)

 

Siz itiraflarda bulundunuz(erkek)

 

أَنْتُمَا أَدْلَيْتُمَا 8

(Entumâ  edleytumâ)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulundunuz (erkek)

 

أَنْتَ أَدْلَيْتَ 7

(Ente edleyte)

 

Sen itiraflarda bulundun (erkek)

 

 

 

Muhatab (erkek)

 

أَنْتُنَّ أَدْلَيْتُنَّ 12

(Entunne edleytunne)

 

Siz itiraflarda bulundunuz(bayan)

 

أَنْتُمَا أَدْلَيْتُمَا 11

(Entumâ edleytumâ)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulundunuz (bayan)

 

أَنْتِ أَدْلَيْتِ 10

(Enti edleyti)

 

Sen itiraflarda bulundun (bayan)

 

 

Muhataba (bayan)

 

نَحْنُ أَدْلَيْنَا 15

(Nahnu edleynâ)

 

Biz  itiraflarda bulunduk

 

نَحْنُ أَدْلَيْنَا 14

(Nahnu edleynâ)

 

Biz ikimiz itiraflarda bulunduk

 

أَنَا أَدْلَيْتُ 13

(Ene edleytu)

 

Ben itiraflarda bulundum

 

 

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)

 

 

Fiilin muzari (şimdiki zaman)  çekimi:

 

Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra, sonuna

 

(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.

 

 

هُمْ يُدْلُونَ  3

(Hum yudlûne)

 

Onlar itiraflarda bulunuyorlar(erkek)

 

هُمَا يُدْلِيَانِ 2

(Humâ yudliyâni)

 

O ikisi itiraflarda bulunuyor (erkek)

 

هُوَ يُدْلِى 1

(Huve yudlî)

 

O itiraflarda bulunuyor(erkek)

 

 

 

Gâib

(erkek)

 

هُنَّ يُدْلِينَ 6

(Hunne yudlîne)

 

Onlar itiraflarda bulunuyorlar(bayan)

 

هُمَا تُدْلِيَانِ 5

(Humâ tudliyâni)

 

O ikisi itiraflarda bulunuyor (bayan)

 

هِيَ تُدْلِي 4

(Hiye tudlî)

 

O itiraflarda bulunuyor(bayan)

 

 

 

Gâibe (bayan)

 

أَنْتُمْ تُدْلُونَ 9

(Entum tudlûne)

 

Siz itiraflarda bulunuyorsunuz (erkek)

 

أَنْتُمَا تُدْلِيَانِ 8

(Entumâ  tudliyâni)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulunuyorsunuz (erkek)

 

أَنْتَ تُدْلِي 7

(Ente tudlî)

 

Sen itiraflarda bulunuyorsun (erkek)

 

 

 

Muhatab (erkek)

 

أَنْتُنَّ تُدْلِينَ 12

(Entunne tudlîne)

 

Siz itiraflarda bulunuyorsunuz (bayan)

 

أَنْتُمَا تُدْلِيَانِ 11

(Entumâ tudliyâni)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulunuyorsunuz (bayan)

 

أَنْتِ تُدْلينَ 10

(Enti tudlîne)

 

Sen itiraflarda bulunuyorsun (bayan)

 

 

Muhataba (bayan)

 

نَحْنُ نُدْلِي 15

(Nahnu nudlî)

 

Biz  itiraflarda bulunuyoruz

 

نَحْنُ نُدْلِي 14

(Nahnu nudlî)

 

Biz ikimiz itiraflarda bulunuyoruz

 

أَنَا أُدْلِي 13

(Ene udlî)

 

Ben itiraflarda bulunuyorum

 

 

Nefsi mütekellim

(cinsiyet farkı yok)

 

 

Fiilin emir çekimi:

 

Not: Fiilin kişiye göre çekimlenmiş hali alındıktan sonra, sonuna

 

(بِاعْتِرَافَاتٍ :itiraflar) kelimesi eklenir.

 

 

أَنْتُمْ أَدْلُوا 9

(Entum edlû)

 

Siz itiraflarda bulunun(erkek)

 

أَنْتُمَا أَدْلِيَا 8

(Entumâ  edliyâ)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulunun(erkek)

 

أَنْتَ أَدْلِ 7

(Ente edli)

 

Sen itiraflarda bulun(erkek)

 

 

 

Muhatab (erkek)

 

أَنْتُنَّ أَدْلِينَ 12

(Entunne edlîne)

 

Siz itiraflarda bulunun(bayan)

 

أَنْتُمَا أَدْلِيَا 11

(Entumâ edliyâ)

 

Siz ikiniz itiraflarda bulunun(bayan)

 

أَنْتِ أَدْلِي 10

(Enti edlî)

 

Sen itiraflarda bulun(bayan)

 

 

Muhataba (bayan)

 

Önceki İçerik“…’-nın sayısı, bir elin parmaklarını aşmaz” kalıbı:
Sonraki İçerikKendimizi bir başkasının yerine koymak: