Hadis Usulü

C) Mevzu Hadislerin Özellikleri: Hadis Usulü Online Oku


c) Mevzu Hadislerin Özellikleri:

 

Uydurma hadisleri belli eden temel ölçüler metin
tenkidinde büyük önem taşırlar. Bir hadis metni söz gelişi akla aykırı ise veya
tarihi olaylarla uyuşmuyorsa uydurma olabilir. Bu bakımdan sahih sayılmasına
engel teşkil eder. Böylece mevzu hadisleri tanımaya yol açan özellikler metin
tenkidinde yardımcı bir rol oynamış olurlar.

[1]
  
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 66.

İlgili Makaleler