İlahiyat Haber

Batman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kuruldu

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5072

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İslami İlimler Fakültesi kurulması; Milli Eğitim Bakanlığının 21/6/2013 tarihli ve 1469638 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/7/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İlgili Makaleler