1- Sünnetin Sünnetle Neshi: Hadis Usulü Online Oku

41443


1- Sünnetin Sünnetle Neshi:

 

Bu üç şekilde cereyan etmiştir:


1)

Mütevatir hadîsin, mütevâtir hadîsle neshi,


2)

Haber-i vâhid’in, haber-i vâhidle neshî,


3)

Haber-i vâhid’in, mütevâtir hadîsle neshi.

Ayrıca, mütevâtir hadîs’in haber-i vâhidle neshi
meselesi üzerinde durulmuş, aklen kabul edilse de fiilen örnek
gösterilememiştir. Esasen bu meselelerde umumiyetle benimsenen prensip şudur:
Nas, kendi kuvvetinde veya kendisinden daha kuvvetli bir nasla neshedilebilir.

Hadîs’in hadisle neshine bâzı örneği Neshin
Bilinme Yolları’nı açıklarken vereceğiz.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/150-151.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here