Pratik Arapça Konuşmaları Diyalogları

Arapçada Sıralama Sayıları 61 / Arapça Türkçe

 

Arapçada Sıralama Sayıları 61 / Arapça Türkçe

61 [altmış bir]

 

Sıralama sayıları

 

 

 

Ilk ay Ocaktır.

الشهر الأول هو يناير.

alshx’r ala’ul x’u inair

Ikinci ay Şubattır.

الشهر الثاني هو فبراير.

alshx’r althani x’u fbrair

Üçüncü ay Marttır.

الشهر الثالث هو مارس.

alshx’r althalth x’u mars

 

 

 

 

 

 

Dördüncü ay Nisandır.

الشهر الرابع هو أبريل.

alshx’r alraby x’u a’bril

Beşinci ay Mayıstır.

الشهر الخامس هو مايو.

alshx’r alxams x’u maiu

Altıncı ay Hazirandır.

الشهر السادس هو يونيو.

alshx’r alsads x’u iuniu

 

 

 

 

 

 

Altı ay yarım yıldır.

ستة أشهر هي نصف سنة.

stah a’shx’r x’i ns’f snah

Ocak, Şubat, Mart,

يناير، فبراير، مارس

inair, fbrair, mars

Nisan, Mayıs ve Haziran.

أبريل، مايو، ويونيو.

a’bril, maiu, uiuniu

 

 

 

 

 

 

Yedinci ay Temmuzdur.

الشهر السابع هو يوليو.

alshx’r alsaby x’u iuliu

Sekizinci ay Ağustostur.

الشهر الثامن هو أغسطس.

alshx’r althamn x’u a’ghst’s

Dokuzuncu ay Eylüldür.

الشهر التاسع هو سبتمبر.

alshx’r altasy x’u sbtmbr

 

 

 

 

 

 

Onuncu ay Ekimdir.

الشهر العاشر هو أكتوبر.

alshx’r alyashr x’u a’ktubr

Onbirinci ay Kasımdır.

الشهر الحادي عشر هو نوفمبر.

alshx’r alxhadi yshr x’u nufmbr

Onikinci ay Aralıktır.

الشهر الثاني عشر هو ديسمبر.

alshx’r althani yshr x’u dismbr

 

 

 

 

 

 

Oniki ay bir yıldır.

اثنا عشر شهرًا هي سنة.

athna yshr shx’ran’a x’i snah

Temmuz, Ağustos, Eylül,

يوليو، أغسطس، سبتمبر،

iuliu, a’ghst’s, sbtmbr,

Ekim, Kasım ve Aralık.

أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر.

a’ktubr, nufmbr, udismbr

İlgili Makaleler