Arapça Dil Bilgisi Özet

Arap harflerin mahreçlerindeki önem

 

Harflerin telaffuzu çok önemlidir. Yanlış telaffuz edilen harf, kelimenin anlamını etkiler ve değiştirir. Mesela Arapçada üç farklı “s” sesi vardır: Keskin se  س  ,  peltek s  ث ve sad ص  harfi. Sad harfiyle yazılan صَوَابٌ   (sava:b) “doğru” manasında iken; peltek se ile yazılan ثَوَابٌ (seva:b) “sevap” manasındadır.

Ya da sad harfiyle yazılanصَيْفٌ   (sayf) “yaz mevsimi” manasında iken; sin ile yazılan سَيْفٌ (seyf) “kılıç” manasındadır.

Ya da  خ “hı” harfiyle yazılan خَلَقَ   “yarattı” manasında iken; ha ile yazılan حَلَقَ “traş etti” manasındadır.

Gördüğünüz gibi harfi yanlış telaffuz ettiğimizde mana değişmektedir. Bu sebeple harflerin mahreçlerine çok dikkat etmek gerekir.

İlgili Makaleler