Ana Sayfa Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist Arapça HARF

Arapça HARF

39746

Arapça HARF

Lügatte: “Dil, lehçe ve taraf” gibi mânâlara gelir. 

Istılahta ise: “Kendi başına bir mânâ ifâde etmeyen ve üç zamandan birine de delâleti olmayan kelimedir.” هل، في، من gibi.

Harf ancak bir isim yahut fiil ile birlikte kullanıldığında bir mânâ ifâde eder.  في البيت Evde, gibi

Alâmetleri: Bir kelimenin harf olduğunun alâmeti ise kendisinde ismin ve fiilin alâmetlerinin bulunmamasıdır.

 

Anasayfa

Önceki İçerikArapça FİİL
Sonraki İçerikAmilin Kısımları Lafzi Amil Manevi Amil