Arapça SözlüklerArapça Türkçe Sözlükler

Arapça FİİL

Arapça FİİL

Lügatte: “İşi ve oluşu bildiren kelimelere fiil denir.”

Istılahta ise: “Kendi başına bir mânâ ifâde eden ve üç zamandan birine delâleti olan kelimedir.”

Üç zaman: Zaman mazi, hal ve istikbal olarak üç kısma ayrılır. Mazi, geçmiş zamandır. Hal, şimdiki zamandır. İstikbal ise, gelecek zamandır. 

Misâl olarak:  كتب Yazdı, يكتب yazıyor, أكتب yaz, gibi. Bu kelimelerin hepsi bir işi bildirmekle birlikte, bir zamana da delâlet etmektedir.

Alâmetleri: Bir kelimenin fiil olduğunu bildiren bazı alâmetler vardır. Bunlar:   

1. Fâil olan ت harfinin sonuna gelmesi: كتبتُ Yazdım, كتبتَ yazdın gibi.

2. Müenneslik ت harfinin başına yahut sonuna gelmesi: تَكتبُ  O kadın yazıyor, كَتبتْ o kadın yazdı gibi.

3. Muhâtaba ي harfinin gelmesi: تَكْتُبين Yazıyorsun, gibi.

4. Te’kid ن harfinin sonuna gelmesi: ليكتبنّ Mutlaka yazacak, gibi.

5. Başına  قد، س، سوف، ان، لم، لما، لا harflerinin gelmesi…,

 

İlgili Makaleler