Mazi Fiil ÇekimiMuzari Fiil Çekim

Arapça Düşünmek DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera Fiili Mazi Muzari Emir Tüm Zamanlar Çekimi

 

DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin istikbal (gelecek zaman) olumsuz çekimi:
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
     
هُمْ لَنْ يُـفَـكِّرُوا  3 هُمَا لَنْ يُـفَـكِّرَا  2 هُوَ لَنْ يُـفَـكِّرَ  1
(Hum len yufekkirû) (Humâ len yufekkirâ) (Huve len yufekkira)
Onlar düşünmeyecekler O ikisi düşünmeyecek O düşünmeyecek
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ لَنْ يُـفَـكِّرْنَ  6 هُمَا لَنْ تُـفَـكِّرَا  5 هِيَ لَنْ تُـفَـكِّرَ 4
(Hunne len yufekkirne) (Humâ len tufekkirâ) (Hiye len tufekkira)
Onlar düşünmeyecekler O ikisi düşünmeyecek O düşünmeyecek
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ لَنْ تُـفَـكِّرُوا 9 أَنْتُمَا لَنْ تُـفَـكِّرَا  8 أَنْتَ لَنْ تُـفَـكِّرَ  7
(Entum len tufekkirû) (Entumâ len tufekkirâ) (Ente len tufekkira)
     
Siz düşünmeyeceksiniz İkiniz düşünmeyeceksiniz Sen düşünmeyeceksin
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ لَنْ تُـفَـكِّرْنَ  12 أَنْتُمَا لَنْ تُـفَـكِّرَا  11 أَنْتِ لَنْ تُـفَـكِّرِي  10
(Entunne len tufekkirne) (Entumâ len tufekkirâ) (Enti len tufekkirî)
     
Siz düşünmeyeceksiniz İkiniz düşünmeyeceksiniz Sen düşünmeyeceksin
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ لَنْ نُـفَـكِّرَ  15 نَحْنُ لَنْ نُـفَـكِّرَ  14 أَنَا لَنْ أُفَـكِّرَ  13
(Nahnu len nufekkira) (Nahnu len nufekkira) (Ene len ufekkira)
     
Biz düşünmeyeceğiz Biz ikimiz düşünmeyeceğiz Ben düşünmeyeceğim
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin istikbal (gelecek zaman) olumlu çekimi:
     
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
     
هُمْ سَيُـفَـكِّرُونَ  3 هُمَا سَيُـفَـكِّرَانِ  2 هُوَ سَيُـفَـكِّرُ  1
(Hum seyufekkirûne) (Humâ seyufekkirâni) (Huve seyufekkiru)
Onlar düşünecekler O ikisi düşünecek O düşünecek
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ سَيُـفَـكِّرْنَ  6 هُمَا سَتُـفَـكِّرَانِ  5 هِيَ سَتُـفَـكِّرُ  4
(Hunne seyufekkirne) (Humâ setufekkirâni) (Hiye setufekkiru)
     
Onlar düşünecekler O ikisi düşünecek O düşünecek
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ سَتُـفَـكِّرُونَ 9 أَنْتُمَا سَتُـفَـكِّرَانِ  8 أَنْتَ سَتُـفَـكِّرُ  7
(Entum setufekkirûne) (Entumâ setufekkirâni) (Ente setufekkiru)
     
Siz düşüneceksiniz İkiniz düşüneceksiniz Sen düşüneceksin
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ سَتُـفَـكِّرْنَ  12 أَنْتُمَا سَتُـفَـكِّرَانِ  11 أَنْتِ سَتُـفَـكِّرِينَ  10
(Entunne setufekkirne) (Entumâ setufekkirâni) (Enti setufekkirîne)
     
Siz düşüneceksiniz İkiniz düşüneceksiniz Sen düşüneceksin
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ سَنُـفَـكِّرُ  15 نَحْنُ سَنُـفَـكِّرُ  14 أَنَا سَأُفَـكِّرُ  13
(Nahnu senufekkiru) (Nahnu senufekkiru) (Ene seufekkiru)
     
Biz düşüneceğiz Biz ikimiz düşüneceğiz Ben düşüneceğim
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) olumsuz çekimi:
     
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
هُمْ لَا يُـفَـكِّرُونَ  3 هُمَا لَا يُـفَـكِّرَانِ  2 هُوَ لَا يُـفَـكِّرُ  1
(Hum lâ yufekkirûne) (Humâ lâ yufekkirâni) (Huve lâ yufekkiru)
     
Onlar düşünmüyorlar O ikisi düşünmüyor O düşünmüyor
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ لَا يُـفَـكِّرْنَ  6 هُمَا لَا تُـفَـكِّرَانِ  5 هِيَ لَا تُـفَـكِّرُ  4
(Hunne lâ yufekkirne) (Humâ lâ tufekkirâni) (Hiye lâ tufekkiru)
     
Onlar düşünmüyorlar O ikisi düşünmüyor O düşünmüyor
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ لَا تُـفَـكِّرُونَ 9 أَنْتُمَا لَا تُـفَـكِّرَانِ  8 أَنْتَ لَا تُـفَـكِّرُ  7
(Entum lâ tufekkirûne) (Entumâ lâ tufekkirâni) (Ente lâ tufekkiru)
     
Siz düşünmüyorsunuz İkiniz düşünmüyorsunuz Sen düşünmüyorsun
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ لَا تُـفَـكِّرْنَ  12 أَنْتُمَا لَا تُـفَـكِّرَانِ  11 أَنْتِ لَا تُـفَـكِّرِينَ  10
(Entunne lâ tufekkirne) (Entumâ lâ tufekkirâni) (Enti lâ tufekkirîne)
     
Siz düşünmüyorsunuz İkiniz düşünmüyorsunuz Sen düşünmüyorsun
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ لَا نُـفَـكِّرُ  15 نَحْنُ لَا نُـفَـكِّرُ  14 أَنَا لَا أُفَـكِّرُ  13
(Nahnu lâ nufekkiru) (Nahnu lâ nufekkiru) (Ene lâ ufekkiru)
     
Biz düşünmüyoruz Biz ikimiz düşünmüyoruz Ben düşünmüyorum
     
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin muzari (şimdiki ve geniş zaman) olumlu çekimi:
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
     
هُمْ يُـفَـكِّرُونَ  3 هُمَا يُـفَـكِّرَانِ  2 هُوَ يُـفَـكِّرُ  1
(Hum yufekkirûne) (Humâ yufekkirâni) (Huve yufekkiru)
     
Onlar düşünüyorlar O ikisi düşünüyor O düşünüyor
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ يُـفَـكِّرْنَ  6 هُمَا تُـفَـكِّرَانِ  5 هِيَ تُـفَـكِّرُ  4
(Hunne yufekkirne) (Humâ tufekkirâni) (Hiye tufekkiru)
     
Onlar düşünüyorlar O ikisi düşünüyor O düşünüyor
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ تُـفَـكِّرُونَ 9 أَنْتُمَا تُـفَـكِّرَانِ  8 أَنْتَ تُـفَـكِّرُ  7
(Entum tufekkirûne) (Entumâ tufekkirâni) (Ente tufekkiru)
     
Siz düşünüyorsunuz İkiniz düşünüyorsunuz Sen düşünüyorsun
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ تُـفَـكِّرْنَ  12 أَنْتُمَا تُـفَـكِّرَانِ  11 أَنْتِ تُـفَـكِّرِينَ  10
(Entunne tufekkirne) (Entumâ tufekkirâni) (Enti tufekkirîne)
     
Siz düşünüyorsunuz İkiniz düşünüyorsunuz Sen düşünüyorsun
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ نُـفَـكِّرُ  15 نَحْنُ نُـفَـكِّرُ  14 أَنَا أُفَـكِّرُ  13
(Nahnu nufekkiru) (Nahnu nufekkiru) (Ene ufekkiru)
     
Biz düşünüyoruz Biz ikimiz düşünüyoruz Ben düşünüyorum
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin nehyi hazır çekimi:
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
أَنْتُمْ لَا تُـفَـكِّرُوا  3 أَنْتُمَا لَا تُـفَـكِّرَا  2 أَنْتَ لَا تُـفَـكِّرْ  1
(Entum lâ tufekkirû) (Entumâ lâ tufekkirâ) (Ente lâ tufekkir)
     
Siz düşünmeyin ! İkiniz düşünmeyin ! Sen düşünme !
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ لَا تُـفَـكِّرْنَ  6 أَنْتُمَا لَا تُـفَـكِّرَا  5 أَنْتِ لَا تُـفَـكِّرِي  4
(Entunne lâ tufekkirne) (Entumâ lâ tufekkirâ) (Enti lâ tufekkirî)
     
Siz düşünmeyin ! İkiniz düşünmeyin ! Sen düşünme !
(bayan) (bayan) (bayan)
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin emri hazır çekimi:
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
     
أَنْتُمْ فَـكِّرُوا  3 أَنْتُمَا فَـكِّرَا  2 أَنْتَ فَـكِّرْ  1
(Entum fekkirû) (Entumâ fekkirâ) (Ente fekkir)
     
Siz düşünün ! İkiniz düşünün ! Sen düşün !
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ فَـكِّرْنَ  6 أَنْتُمَا فَـكِّرَا  5 أَنْتِ فَـكِّرِي  4
(Entunne fekkirne) (Entumâ fekkirâ) (Enti fekkirî)
     
Siz düşünün ! İkiniz düşünün ! Sen düşün !
(bayan) (bayan) (bayan)
     
     
     
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin cahdı mutlak çekimi:
     
     
     
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
     
     
هُمْ لَمْ يُـفَـكِّرُوا  3 هُمَا لَمْ يُـفَـكِّرَا  2 هُوَ لَمْ يُـفَـكِّرْ  1
(Hum lem yufekkirû) (Humâ lem yufekkirâ) (Huve lem yufekkir)
     
Onlar düşünmediler O ikisi düşünmedi O düşünmedi
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ لَمْ يُـفَـكِّرْنَ  6 هُمَا لَمْ تُـفَـكِّرَا  5 هِيَ لَمْ تُـفَـكِّرْ  4
(Hunne lem yufekkirne) (Humâ lem tufekkirâ) (Hiye lem tufekkir)
     
Onlar düşünmediler O ikisi düşünmedi O düşünmedi
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ لَمْ تُـفَـكِّرُوا  9 أَنْتُمَا لَمْ تُـفَـكِّرَا  8 أَنْتَ لَمْ تُـفَـكِّرْ  7
(Entum lem tufekkirû) (Entumâ lem tufekkirâ) (Ente lem tufekkir)
     
Siz düşünmediniz İkiniz düşünmediniz Sen düşünmedin
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ لَمْ تُـفَـكِّرْنَ  12 أَنْتُمَا لَمْ تُـفَـكِّرَا  11 أَنْتِ لَمْ تُـفَـكِّرِي  10
(Entunne lem tufekkirne) (Entumâ lem tufekkirâ) (Enti lem tufekkirî)
     
Siz düşünmediniz İkiniz düşünmediniz Sen düşünmedin
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ لَمْ نُـفَـكِّرْ  15 نَحْنُ لَمْ نُـفَـكِّرْ  14 أَنَا لَمْ أُفَـكِّرْ  13
(Nahnu lem nufekkir) (Nahnu lem nufekkir) (Ene lem ufekkir)
     
Biz düşünmedik Biz ikimiz düşünmedik Ben düşünmedim
     
     
     
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumsuz çekimi:
Bu fiil, (  فِيfî ) cer harfi ile kullanılır.
هُمْ مَا فَـكَّرُوا  3 هُمَا مَا فَـكَّرَا  2 هُوَ مَا فَـكَّرَ  1
(Hum mâ fekkerû) (Humâ mâ fekkerâ) (Huve mâ fekkera)
     
Onlar düşünmediler O ikisi düşünmedi O düşünmedi
(erkek) (erkek) (erkek)
هُنَّ مَا فَـكَّرْنَ  6 هُمَا مَا فَـكَّرَتَا  5 هِيَ مَا فَـكَّرَتْ  4
(Hunne mâ fekkerne) (Humâ mâ fekkeratâ) (Hiye mâ fekkerat)
     
Onlar düşünmediler O ikisi düşünmedi O düşünmedi
(bayan) (bayan) (bayan)
أَنْتُمْ مَا فَـكَّرْتُمْ  9 أَنْتُمَا مَا فَـكَّرْتُمَا  8 أَنْتَ مَا فَـكَّرْتَ  7
(Entum mâ fekkertum) (Entumâ mâ fekkertumâ) (Ente mâ fekkerte)
     
Siz düşünmediniz İkiniz düşünmediniz Sen düşünmedin
(erkek) (erkek) (erkek)
أَنْتُنَّ مَا فَـكَّرْتُـنَّ  12 أَنْتُمَا مَا فَـكَّرْتُمَا  11 أَنْتِ مَا فَـكَّرْتِ  10
(Entunne mâ fekkertunne) (Entumâ mâ fekkertumâ) (Enti mâ fekkerti)
     
Siz düşünmediniz İkiniz düşünmediniz Sen düşünmedin
(bayan) (bayan) (bayan)
نَحْنُ مَا فَـكَّرْنَا  15 نَحْنُ مَا فَـكَّرْنَا  14 أَنَا مَا فَـكَّرْتُ  13
(Nahnu mâ fekkernâ) (Nahnu mâ fekkernâ) (Ene mâ fekkertu)
     
Biz düşünmedik Biz ikimiz düşünmedik Ben düşünmedim
DÜŞÜNMEK – DÜŞÜNDÜ فَـكَّرَ fekkera fiilinin mazi (dili geçmiş zaman) olumlu çekimi:
     
     
Bu fiil, ( فِي fî) cer harfi ile kullanılır.
هُمْ فَـكَّرُوا 3 هُمَا فَـكَّرَا 2 هُوَ فَـكَّرَ  1
(Hum fekkerû) (Humâ fekkerâ) (Huve fekkera)
     
Onlar düşündüler (erkek) O ikisi düşündü (erkek) O düşündü (erkek)
هُنَّ فَـكَّرْنَ 6 هُمَا فَـكَّرَتَا 5 هِيَ فَـكَّرَتْ 4
(Hunne fekkerne) (Humâ fekkeratâ) (Hiye fekkerat)
     
Onlar düşündüler (bayan) O ikisi düşündü (bayan) O düşündü (bayan)
أَنْتُمْ فَـكَّرْتُمْ 9 أَنْتُمَا فَـكَّرْتُمَا 8 أَنْتَ فَـكَّرْتَ 7
(Entum fekkertum) (Entumâ fekkertumâ) (Ente fekkerte)
     
Siz düşündünüz (erkek) İkiniz düşündünüz (erkek) Sen düşündün (erkek)
أَنْتُنَّ فَـكَّرْتُـنَّ 12 أَنْتُمَا فَـكَّرْتُمَا 11 أَنْتِ فَـكَّرْتِ 10
(Entunne fekkertunne) (Entumâ fekkertumâ) (Enti fekkerti)
     
Siz düşündünüz (bayan) İkiniz düşündünüz (bayan) Sen düşündün (bayan)
نَحْنُ فَـكَّرْنَا 15 نَحْنُ فَـكَّرْنَا 14 أَنَا فَـكَّرْتُ 13
(Nahnu fekkernâ) (Nahnu fekkernâ) (Ene fekkertu)
     
Biz düşündük Biz ikimiz düşündük Ben düşündüm
Örnek cümleler :
     
Seni düşündüm (erkeğe söylenir) Fekkertu fîke فَـكَّرْتُ فِيكَ
Seni düşündüm (kadına söylenir) Fekkertu fîki فَـكَّرْتُ فِيكِ

İlgili Makaleler