Hadis Usulü

2- Uydurulmuş Sözleri Tanıma Yolları: Hadis Usulü Online Oku


2- Uydurulmuş Sözleri Tanıma Yolları:

 

Mevzu hadislerde bulunan bir takım kusurlar
onları tanımaya yardımcı olur. Ayrıca hadisler üzerinde devamlı çalışan
muhaddislerde Allah vergisi bir meleke bulunur. Bu meleke sayesinde sahih hadis
uydurmadan ayırt edilir. Başta hadis ilmi olmak üzere sağlam bir İslami kültür
de mevzu hadisleri tanımaya yardım eder. Böylece Hz. Peygamber’e ait olan
hadislerdeki gün ışığına benzer nuru görüp sezebilecek; bunları mevzu
hadislerdeki gecenin zifiri karanlığına benzeyen zulmetten ayıracak sezgi ve
basirete sahip olmak imkanı doğar.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 50.

İlgili Makaleler