Hadis Usulü

9) Hadisleri Kavramaya Çalışmak: Hadis Usulü Online Oku


9) Hadisleri Kavramaya Çalışmak:

 

Hadîs talebesi sadece ezberlemekle veya yazmakla
kalmamalı, anlamaya, kavramaya da çalışmalıdır.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.

İlgili Makaleler