İlahiyat Haber

60 İlahiyat Hocasından yeni ilahiyat programına tepki

 

YÖK tarafından kabul edilen yeni programda felsefe dersleri azaltılmış, Felsefe Tarihi, İslâm Ahlâkı ve Felsefesi, İslâm Hukukuna Giriş dersleri kaldırılmış, din bilimleri kredileri 1/3 oranında azaltılmış, Kelâm dersinin kredisi % 50’den fazla düşürülmüş ve ayrı bir anabilim dalının dersi olan İslâm Mezhepler Tarihi dersi ile birleştirilmiştir.

YÖK Kanunu’nun 7. maddesi e fıkrasında “Yüksek öğretim kurumlarında eğitim-öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve süresini belirler” hükmü ile YÖK’ün eğitim-öğretim programlarının şekil ve muhtevasının belirlenmesi noktasındaki görevi, açık biçimde sınırlandırılmış olmasına karşın burada programın tamamına müdahale edilmiştir. Ayrıca mezkûr Kanun’un 14. maddesinin üniversite senatolarının görevlerini düzenleyen b fıkrası 4. bendi ile de “üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak” doğrudan doğruya senatonun görev ve yetkilerinden birisi olarak tadad edilmiştir. Bütün bunlara rağmen YÖK bu tasarrufu ile İlâhiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri’ni vesayet altında bırakmıştır.

Öte yandan yeni program taslak çalışması ile ilgili YÖK tarafından İlâhiyat Fakülteleri’nden görüş istenmiş, ancak fakültelerin eğitim kurullarında ortaya konulan taslak çalışma ile ilgili görüş ve öneriler dikkate alınmamıştır. Bunun yerine pratikte uygulanması sorunlu bir program ortaya konulmuştur. Bu durum derslerin isimlerinden dağılımlarına kadar kendisini göstermektedir. Sözgelimi Kelâm ve İslâm Mezhepleri I, II, III; İslâm Sanatları ve Dinî Musiki; Osmanlı Türkçesi ve İslâmî Türk Edebiyatı I, II gibi ders içerikleri ve işleme biçimleri farklı iki ayrı ders bir ders şeklinde birleştirilmiştir. Programda daha da dikkat çekici olan, farklı sanatsal nitelikler gerektiren ve farklı anabilim dalları şeklinde yapılandırılmış olan Hat ve Ebru gibi İslâm Sanatları ile Dini Musikinin 2 kredi/saatlik bir ders içinde bir araya getirilmiş olmasıdır

YÖK’ün bu tasarrufu, İlâhiyatlar’ı birer düşünce ve tefekkür merkezi olmaktan çıkaracağı gibi, bazı pozitivist felsefeci ve sanatçıların ilâhiyatçı felsefe bilemez, felsefî metinleri kavrayamaz, felsefî değerlendirmelerde ve eleştirilerde bulunamaz; özgün ve bağımsız sanat faaliyeti yapamaz şeklindeki vehimlerini destekleyen bir mahiyet arz etmektedir.

İstişareye açık, bütün geleneksel ve modern dinî ilimleri kuşatıcı ve dengeli bir program beklerken böylesi bir durumla karşı karşıya kalmak İlâhiyat camiasını derinden üzmüştür. Bizim talebimiz, İlâhiyat/İslâmî İlimler Fakülteleri’ne lehte ve aleyhte ayrıcalık yapılmamasıdır. Diğer fakültelerde olduğu gibi mevzuata uygun olarak program işinin fakülte kurullarına ve üniversite senatolarına bırakılmasıdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Prof. Dr. Ahmet Saim KILAVUZ

Prof. Dr. Mustafa KARA

Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ

Prof. Dr. Mehmet Emin AY

Prof. Dr. M. Asım YEDİYILDIZ

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ

Prof. Dr. Mehmet Akif KILAVUZ

Prof. Dr. Mehmet YALAR

Prof. Dr. İsmail ÇETİN

Prof. Dr. Âdem APAK

Prof. Dr. İsmail GÜLER

Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN

Prof. Dr. Ali KAYA

Prof. Dr. Enver UYSAL

Prof. Dr. Vejdi BİLGİN

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ (Emekli)

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL (Emekli)

Prof. Dr. Osman ÇETİN (Emekli)

Doç. Dr. Abdullah KARTAL

Doç. Dr. Salih ÇİFT

Doç. Dr. Abdurrezzak TEK

Doç. Dr. Salih PAY

Doç. Dr. Ali İhsan KARATAŞ

Doç. Dr. İbrahim GÜRSES

Doç. Dr. Kemal ATAMAN

Doç. Dr. Kasım KÜÇÜKALP

Doç. Dr. Muhammet TARAKÇI

Doç. Dr. Orhan Şener KOLOĞLU

Doç. Dr. Celil KİRAZ

Doç. Dr. Bülent ŞENAY

Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK

Doç. Dr. Şener ŞAHİN

Yard. Doç. Dr. Akif KÖTEN

Yard. Doç. Dr. Hidayet PEKER

Yard. Doç. Dr. Ulvi Murat KILAVUZ

Yard. Doç. Dr. Hicabi GÜLGEN

Yard. Doç. Dr. Mehmet ŞANVER

Yard. Doç. Dr. Turgay GÜNDÜZ

Yard. Doç. Dr. M. Salih KUMAŞ

Yard. Doç. Dr. Saadet MAYDAER

Yard. Doç. Dr. Aytekin ÖZEL

Yard. Doç. Dr. İlhami ORUÇOĞLU

Yard. Doç. Dr. Şevket YILDIZ

Yard. Doç. Dr. Murat YURTSEVER (Emekli)

Öğr. Gör. İbrahim BENLİOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin GÜNDAY

Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÇELENK

Öğr. Gör. Akif HAYTA

Öğr. Gör. Dr. M. Zinnur KANIK

Öğr. Gör. Dr. Ali İhsan AKÇAY

Arş. Gör. Kenan ÖZÇELİK

Arş. Gör. Kadir GÖMBEYAZ

Arş. Gör. Veysel KAYA

Arş. Gör. Mutlu GÜL

Arş. Gör. Seda ENSARİOĞLU

Arş. Gör. Faruk EVRENK

Arş. Gör. Fatih ÖZKAN

Arş. Gör. Samed YAZAR

Arş. Gör. Serhat GÜLTAŞ

İlgili Makaleler