İlahiyat Haber

Dinler Tarihi Akademisyenleri Marmara İlahiyatta Buluştu

 

Türkiye İlahiyat Fakülteleri Dinler Tarihi Anabilim Dalları II. Koordinasyon Toplantısı 1-3.06.2012 tarihleri arasında Marmara İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirdi. Koordinasyon toplantısına Türkiye’nin birçok ilinde yer alan İlahiyat Fakülteleri’nde görev yapan Öğretim Üyeleri katıldı. Anabilim Dalı’nın meselelerinin ele alındığı toplantı, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Ali Köse’nin yaptığı açılış konuşması ile başladı. Sırayla söz alan Prof.Dr. Ömer Faruk Harman, Prof.Dr. Abdurrahman Küçük, Prof.Dr. Harun Güngör, Prof.Dr. Şinasi Gündüz ve Prof.Dr. Ali İhsan Yitik, dünyadaki ve Türkiye’deki yeni gelişmeleri dikkate alarak anabilim Dalı’nın geliştirilmesi ile ilgili bazı tavsiyelerde bulunuldu. 

 

Bu yıl, koordinasyon toplantısında aynı zamanda ‘Dinlerde Heretik ve Senkretik Hareketler’ başlıklı bir sempozyum da gerçekleştirildi. Dört oturumda gerçekleşen sempozyum ‘heretik hareketler’ kısmında; Doç.Dr. Kürşad Demirci ‘Heretik Bir Ermeni Hareketi: Pavlakilik’, Yrd.Doç.Dr. Muhammet Tarakçı ‘Nestorius Nesturî miydi?’, Prof.Dr. Hidayet Işık ‘Bakıllânî’nin Temhid’inde Nesturilere Yönelik Eleştiriler’, Doç.Dr. Hakan Olgun ‘Katoliklik Perspektifinden Bir Heretik Hareket Olarak Protestanlık’; ‘senkretik hareketler’ kısmında ise, Prof.Dr. Kadir Albayrak ‘Bogomillik’, Ar.Gör. Hammet Arslan ‘Sih Dini’, Doç.Dr. İsmail Taşpınar ‘Mani ve Maniheizm’ ve Prof.Dr. Mustafa Öz ‘Bahailik’ konulu tebliğler sundular.

Koordinasyon Toplantısı, Pazar günü sabah yapılan Büyük Çamlıca gezisi ve özel bir yat ile yapılan yemekli Boğaz gezisi ile son buldu. Koordinasyon Toplantısı’nın önümüzdeki yıl Samsun Ondokuz Mayıs Ünüversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı’nın organizatörlüğünde yapılmasını kararlaştıran katılımcılar, toplu bir fotoğraf çektirdikten sonra vedalaşarak ayrıldılar.

 

 

İlgili Makaleler